​Personeelstekort Justitie wordt aangepakt

le mardi 01 septembre 2015 11:36 Communiqués de presse

Sinds zijn aantreden op 11 oktober 2014, maakt Minister Geens prioritair werk van het aanpakken van de onderbezetting op hoven, rechtbanken en parketten. “Het personeelstekort op Justitie is een probleem dat structureel is gegroeid en dat we stap per stap moeten aanpakken”, aldus de Minister. Sinds zijn aantreden werden reeds 820 vacatures opengesteld en 300 tijdelijke contractuelen worden eerstdaags aangeworven. “De afgelopen 8 maanden werden vacatures opengesteld met een gemiddelde een 100-tal per maand. Sommige daarvan waren een herpublicatie van eerder niet ingevulde vacatures. Dit betreft een mix van ondersteunend gerechtspersoneel en magistraten, want beiden zijn broodnodig”, zegt Geens.

Daarnaast blikt de Minister ook vooruit: eerstdaags worden een extra 300 tijdelijke contractuelen aangeworven voor projectmatige ondersteuning op hoven, rechtbanken en parketten. Hiervoor wordt een bijkomende 7,5 miljoen Euro uitgetrokken.

Sinds december 2014 werden reeds 820 vacatures opengesteld op de Belgische hoven en rechtbanken, waarvan meer dan een vierde voor magistraten en het overige deel gerechtspersoneel, gaande van niveau A tot niveau D.

Meerbepaald zijn er van deze 820 vacatures 219 vacatures voor de magistratuur, zowel bij de zetel als op het parket. Deze vacatures komen in aanvulling van de vacatures voor gerechtspersoneel, waaronder griffiers, vertalers, parketsecretarissen, deskundigen, …

Bovenop deze 820 vacatures, worden momenteel 300 tijdelijk contractuelen aangeworven, om projecten zoals JustScan op hoven, rechtbanken en parketten in de steigers te zetten. Hiervoor wordt 7,5 miljoen Euro uitgetrokken.

Een detail van de 820 publicaties sinds december 2014:

  • 24/8: publicatie van de vacatures A2 – A3 (A3: 2 bij de zetel en 4 bij het parket – A2 : 23 bij de zetel en 2 bij het parket)
  • 29/7: “444“ vacatures voor het gerechtspersoneel (ZETEL: 1 deskundige (niveau B), 181 griffiers (niveau B), 84 niveau C en 35 niveau D, PARKET: 1 deskundige (niveau B), 23 secretarissen (niveau B), 40 niveau C en 20 niveau D – 3 attachés (niveau A - selectie, P&O en een vertaler revisor)
  • 12/6: publicatie vacatures verbindingsmagistraat bij het COIV (2)
  • 3/6: publicatie van de vacatures voor hoven en rechtbanken (magistraten)(49)
  • 29/5: publicatie van de vacatures voor de parketten (magistraten) (45)
  • 10/3: herpublicatie van vacatures niveau A (7 plaatsen A3 en 22 A2), B (65), C (38) en D (5) (gerechtspersoneel) en magistraten (20 voor de zetel, 26 voor het parket)
  • 31/12/14: publicatie vacatures gerechtspersoneel niveau A2 ( A2: 5 voor de zetel en 4 voor het parket – A3: 5 voor de zetel en 6 voor het parket)
  • 18/12/14: publicatie vacatures magistraten (21 plaatsen voor de zetel en 25 voor het parket)