​Nationale Veiligheidsraad keurt procedure goed voor bevriezing van financiële middelen Syriëstrijders

le jeudi 03 septembre 2015 17:16 Communiqués de presse

De Nationale Veiligheidsraad keurde vandaag op voorstel van de ministers van Financiën en Justitie een omzendbrief goed waarmee de strijd tegen het terrorisme verder wordt opgevoerd. Het gaat om de bevriezing van tegoeden en middelen van personen en entiteiten die terroristische misdrijven plegen, plannen of eraan meewerken.

Via een circulaire worden artikelen 3 en 5 van het K.B. van 28 december 2006, inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten, met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, nu ook effectief geactiveerd. De maatregel maakt deel uit van de 12 anti-terreurmaatregelen die de regering eerder besliste.

Door deze circulaire kan het OCAD (nationaal coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse) gegevens van personen en entiteiten die gelinkt zijn aan terroristische misdrijven doorgeven aan de Nationale Veiligheidsraad, waarna deze gegevens vervolgens op een nationale lijst worden opgenomen. De Ministerraad beslist finaal over aanpassingen aan deze lijst.

De lijst laat financiële instellingen en andere betrokken partijen toe om de tegoeden en economische middelen (contanten, saldo’s op rekeningen, kredieten, waardepapieren, …) van personen en entiteiten op deze lijst te bevriezen, of in het omgekeerde geval: een einde stellen aan de bevriezing.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt : “Dit is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen terrorisme. De maatregel maakt het voor zowel de veiligheidsinstanties als de financiële instellingen mogelijk om terroristische organisaties en individuen wind uit de zeilen te nemen.”

Minister van Justitie Koen Geens : "De wettelijke basis hiervoor bestaat bijna 10 jaar, nu gaan we eindelijk over tot implementatie van een systeem dat zal bijdragen aan onze strijd tegen terrorisme”.