Raf Van Ransbeeck directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

le vendredi 04 septembre 2015 15:06 Communiqués de presse

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van een directeur van de gerechtelijke opleiding.

Het ontwerp beoogt de benoeming voor een periode van zes jaar van de heer Raf Van Ransbeeck als directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Deze benoeming volgt het advies van de Hoge Raad voor de Justitie.

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding staat in voor de opstelling van de opleidingsprogramma's, de uitvoering en de evaluatie ervan. De directie is belast met het dagelijks bestuur van het Instituut en wordt geleid door een directeur van de gerechtelijke opleiding.