Werkbezoek Ministers Jambon en Geens: extra middelen voor Computer Crime Unit

le jeudi 03 septembre 2015 18:23 Communiqués de presse

Deze namiddag hebben Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens een werkbezoek gebracht aan de Computer Crime Unit van de Brusselse federale gerechtelijke politie. Dat gebeurde op verzoek van de beide voogdijministers, die meer inzicht wilden krijgen in de werking en de noden van de unit.

Informatica en het internet spelen sinds geruime tijd een belangrijke rol bij het opsporen van misdrijven. Niet alleen worden belangrijke bedrijven of overheden het slachtoffer van bv. hacking, ook de gewone burger ontvangt op haar/zijn computer mails van oplichters die proberen om hen geld of codes afhandig te maken. Voor de bestrijding van de criminaliteit die zich van de straat naar het internet verplaatst zijn er niet alleen specifieke middelen, maar ook een aangepaste moderne wetgeving vereist die politie en justitie in staat stelt onderzoeken tot en goed einde te brengen.

Dit werkbezoek kaderde in de plannen van de regering om verder te investeren in onze politie- en veiligheidsdiensten. Jan Jambon: “Bij de budgetcontrole, eerder dit jaar, werd een enveloppe van 200 miljoen euro voor deze investeringen vrijgemaakt. Daarvan krijgen de CCU’s een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro, dat zal gebruikt worden voor de aankoop van krachtige computers, adequate en recente software, andere hard- en software, maar ook voor geschikte opleidingen. Ook zullen de CCU’s totaal 30 extra mensen aanwerven. Het gaat om hoogwaardige profielen binnen het domein van ICT, waarvoor intussen de recruteringsprocedure is opgestart. Deze injectie moet deze belangrijke afdeling binnen de Federale Politie klaarmaken voor de toekomst, waarin onze politie- en veiligheidsdiensten het moeten opnemen tegen criminelen die steeds gesofisticeerder te werk gaan. In het kader van de strijd tegen terreur en zware criminaliteit zorgden we eerder dit jaar ook al voor een versterking van onder meer de Speciale Eenheden van de Federale Politie en van de politie op de luchthaven van Zaventem.”

Koen Geens: “Cybercriminaliteit opsporen en bestrijden is cruciaal. De Computer Crime Unit levert hier belangrijk werk. Als Minister van Justitie wil ik een wettelijk kader aanreiken dat de Unit in staat stelt efficiënt en met de beste methodes gegevens op te sporen en vervolgens op de gepaste methode met de verzamelde gegevens om te gaan. In het belangrijke dossier van de dataretentie wens ik de komende weken stappen vooruit te zetten. We mogen het instrument van dataretentie niet overboord gooien. Het principe van het bijhouden van gegevens wens ik overeind te houden, maar via een gedifferentieerde aanpak waar mogelijk en beter omkaderd. Ik heb de privacy-commissie en de telecom- sector geconsulteerd over deze ideeën. Het is belangrijk dat iedereen mee is in het verhaal. Eerstdaags krijg ik de adviezen binnen. Ik maak me sterk dat we er samen kunnen uit geraken zodat we snel de nodige rechtszekerheid herwinnen.”