Reeds 204 aanwervingen voor meest acute noden

le lundi 14 septembre 2015 17:55 Communiqués de presse

Personeelstekort op Justitie wordt aangepakt

Reeds 204 aanwervingen voor meest acute noden

Op 1 september, bij aanvang van het gerechtelijk jaar, deelde Minister Koen Geens mee dat sinds zijn aantreden reeds 820 vacatures voor magistratuur en gerechtspersoneel werden opengesteld.

Daarnaast zouden eerstdaags 300 contractuele functies worden voorzien. Intussen is hiermee belangrijke vooruitgang geboekt. Reeds 204 aanwervingen zijn afgerond, om de meest acute noden op de parketten en voor de zetel te ledigen. Meer bepaald betreft het functies op JustScan, het strafregister en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Telkens worden mensen aangeworven, op vraag van de magistraten, om zo te kunnen inspelen op de meest dringende behoeftes aan versterking. Het betreft functies van alle niveaus, voornamelijk van A en B.

Koen Geens: “in afwachting van statutaire aanwervingen, wil ik kort op de bal te spelen om de meest dringende behoeftes in te vullen. Ik ben tevreden dat reeds 204 krachten aan de slag kunnen gaan”