Genoeg middelen voor rechtbank van eerste aanleg Brussel

le mercredi 23 septembre 2015 10:44 VTM Nieuws

Voor alle rechtbanken in ons land worden budgetten en mensen vrijgemaakt om hun organisatie en werking te versterken, zegt Geens. De selecties zijn lopende om binnenkort nationaal 444 mensen aan te werven of te bevorderen. Hiervan zijn 150 plaatsen voor Brussel opengesteld. Om griffier op een rechtbank of secretaris op een parket te worden, hebben reeds ruim 300 kandidaten zich aangeboden. Intussen kunnen ook de meest dringende noden worden gelenigd met tijdelijke contracten. De minister heeft een budget vrij kunnen maken van 7,5 miljoen euro om de meest acute noden op korte termijn op de rechtbanken en parketten te lenigen en de werklast te verminderen. Daarvan is momenteel nog 5 miljoen euro beschikbaar. De minister stelt vast dat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet inging op zijn vraag.

Bekijk het fragment »