Extra middelen voor DNA-cel

le lundi 12 octobre 2015 18:14 Vtm Nieuws

De DNA-cel is in 2014 van 0 gestart. De cel is een zeer belangrijk middel in het onderzoek omdat we zo internationaal tot matches kunnen komen om misdaden op te sporen. Reeds van bij aanvang zou men in fasen werken. Nederland (door de samenwerking heeft men een oplossing in 30 moordzaken bekomen) en Frankrijk zijn succesvol gestart, nu moeten we uitbreiden naar Duitsland en Luxemburg. Ik ontving onlangs een schrijven van het parket waarin extra personeel gevraagd wordt om de cel te versterken en zo de uitbreiding naar Duitsland en Luxemburg mogelijk te maken. Ondertussen kon 1 tijdelijk contract reeds van start gaan en tweede wordt eerstdaags afgesloten. Maar ik zoek parallel naar een duurzame oplossing zodat de werking met Duitsland en Luxemburg duurzaam kan worden uitgewerkt.

Bekijk ook het item in het VRT Journaal

Bekijk het fragment »