De Zevende Dag

le dimanche 18 octobre 2015 12:38 De Zevende dag

In de Zevende Dag kon ik andere zaken aan bod brengen die in de komende wetsontwerpen in de verf zullen gezet worden: zo kon ik toelichten dat in Potpourri III ook de elektronische betekening van dagvaardingen mogelijk zou worden, en dat ik hoopte in het wetsontwerp Juridische tweedelijnsbijstand additionele middelen voor de Pro Deo te vinden in heffingen op de boetes en minnelijke schikkingen die in fiscale, financiële en economische strafzaken geïnd, resp. gesloten worden. Wie het systeem oplicht of wie fraudeert, moet dus bijdragen tot de rechtshulp voor minvermogenden.

Ik herinner nog eens aan mijn plan om de rechterlijke orde opnieuw vaart te geven.

Eerst brengen we het met containers weggevloeid vertrouwen terug met kruiwagens: voor achterstallige facturen, bijkomende benoemingen en investeringen verzamelde ik in 2015 een begrotingssupplement van ongeveer 240 miljoen, dat is meer dan 10% van onze begroting.

Dan gaan we met bestelwagens de werklast verminderen. Dat zijn de wetsontwerpen Potpourri I en Potpourri II, en Potpourri III.

Tenslotte komen we met de grote vrachtwagens, dit zijn de werven van de verzelfstandiging van de magistratuur en van de nieuwe Wetboeken. Er wordt achter de schermen al hard aan gewerkt. Volgend jaar rond deze tijd zouden we ook daar een hele eind gevorderd moeten zijn.

Bekijk het fragment »