Parlementaire vraag - Homofoob geweld

le mercredi 21 octobre 2015 17:30 Questions au Parlement

We moeten ons ervoor hoeden om voorbarige conclusies te trekken over het gevoerde beleid, louter op basis van de naakte parketcijfers.

Om het cijfer van de buitenvervolgingstellingen in deze dossiers correct te kunnen interpreteren, is een doorgedreven analyse van de betrokken dossiers noodzakelijk.

Dit veronderstelt een meer diepgaande evaluatie, die op heden niet voorhanden blijkt.

C’est également le cas en ce qui concerne l’augmentation communiquée du nombre de plaintes enregistrées auprès des parquets correctionnels pour cause d’infractions à caractère homophobe.

Etant donné que, lors de l'enregistrement des faits, il est porté beaucoup plus d'attention au contexte dans lequel ils ont été commis et au mobile, il est logique que cela se reflète également dans les données statistiques.

Cela ne signifie donc pas nécessairement que la problématique soit en augmentation, mais bien qu’elle est mieux identifiée et reconnue, et nous ne pouvons que nous en réjouir.

En ce qui concerne l'application de la COL 13/2013 : une décision de classement n’est pas exclue selon cette directive mais, pour l’approche de la discrimination ou des délits de haine, la réponse pénale suppose au moins une référence aux règles de conduite applicables. En outre, la réponse pénale doit être soupesée au regard des circonstances concrètes et des faits établis.

De sensibilisering van de magistratuur voor de strafrechtelijke aanpak van discriminatie en haatmisdrijven is een permanente opdracht die bij herhaling moet gebeuren, zoals dit overigens ook voor andere betrokken actoren geldt,.

De voorbije jaren werden echter al heel wat initiatieven genomen. Zoals voorzien in de COL 13/2013, organiseerde de procureur-generaal van Luik dit jaar op 24 februari te Brussel een vergadering met alle referentiemagistraten, vertegenwoordigers van de politiediensten en bij de problematiek betrokken overheidsinstellingen (Interfederaal Gelijkekansencentrum , Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid/FOD Justitie).

Hierop werden ervaringen en goede praktijken uitgewisseld en voorstellen besproken voor de verdere opleiding en sensibilisering van magistraten en politiebeambten.

In uitvoering daarvan:

  • het IGO zal op 13 november in de beide landstalen een specifieke vormingsdag organiseren m.b.t. discriminatie, waarop onder meer een substitute van het parket van Brussel een aantal operationele middelen zal toelichten in de strijd tegen cyberhate;
  • Er werd een checklist voor de politie uitgewerkt die binnenkort via de referentiemagistraten zal verspreid worden en waarmee politieambtenaren worden gesensibiliseerd voor de problematiek en de politiezones worden aangemoedigd om referentiepolitieambtenaren aan te duiden;
  • Er is ook voor de magistraten een risico-indicatorenlijst in opmaak;
  • Tot slot worden ook een aantal magistraten actief betrokken bij het opleidingsprogramma voor de gerechtelijke stagiairs voor 2016, waarin dit thema dus ook aan bod zal komen.

U ziet dat justitie veel belang hecht aan een gepaste reactie op geweldplegingen die zijn ingegeven door discriminatie en haat, ongeacht of die gestoeld zijn op levensbeschouwing of religie, seksuele geaardheid, huidskleur, enz. en dat deze misdrijven in onze samenleving geenszins gedoogd worden.