Wet Burgerlijk Procesrecht (Pot Pourri I) vandaag geplubliceerd in het Staatsblad

le jeudi 22 octobre 2015 12:15 Publicatie Staatsblad

Na precies een jaar Michel I, werd vorige vrijdag mijn eerste groot wetsontwerp over het burgerlijk procesrecht door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd (Potpourri I). Vandaag is ze verschenen in het Staatsblad, dat wil zeggen dat de wet van kracht wordt. Deze wet maakt de procedures in burgerlijke zaken efficiënter, minder tijdrovend en transparanter. Dit zou voor de magistratuur een verlichting van de werklast, en voor de burger een grotere toegankelijkheid van het gerecht moeten waarborgen.