Magistraten moeten opleiding gerechtskosten volgen

le lundi 26 octobre 2015 15:05 Communiqués de presse

Magistraten zullen binnenkort binnen de 2 jaar na hun benoeming of aanwijzing een opleiding moeten volgen om bewuster om te springen met gerechtskosten. Dat heeft de Ministerraad op vrijdag beslist. De maatregel maakt deel uit van de strijd die de Minister voert tegen oplopende gerechtskosten.

Voor het eerst in jaren zijn de achterstallige facturen op Justitie betaald. Hiervoor trok Minister van Justitie reeds 150 miljoen Euro uit.

De gerechtskosten moeten daarnaast ook structureel meer onder controle komen. Dat kan enkelslagen wanneer men op de rechtbanken en parketten ook bewuster omspringt met de problematiek en de eigenheid van de gerechtskosten en er optimaal over geïnformeerd wordt.

Daarom zullen leidinggevende magistraten en leidinggevend personeel van griffies enparketsecretariaten een opleiding moeten volgen inzake gerechtskosten. Dat heeft de Ministerraad afgelopen vrijdag beslist op voorstel van Minister van Justitie,Koen Geens. Concreet zullen een lid van het directiecomité van de rechtscolleges die de gerechtskosten genereren, de hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg en van de politierechtbanken evenalsde hoofdsecretarissen van de parketten van eerste aanleg , moeten deelnemen aan dergelijke opleiding. Dit zullen ze moeten doen binnen de twee jaren die volgen op het jaar van hun benoeming of hun aanwijzing.

Koen Geens: “Ik zet prioritair in op het aanpakken van de gerechtskosten. Enerzijds voorzie ik de nodige budgetten. Anderzijds moeten we er ook voor zorgen dat men op de rechtbanken en de parketten maximaal geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt. Deverplichte opleiding gerechtskosten zal hierin een belangrijke rol spelen”.