Regering: nieuwe maatregelen tegen terrorisme

le jeudi 19 novembre 2015 12:32 Maatregelen regering

1.Extra budgettaire inspanning – amendement op de begroting 2016: 400 miljoen euro voor veiligheid en strijd tegen terrorisme
(aanvullend op de 200 miljoen euro aan investeringen die al in 2015 zijn gerealiseerd, de 40 miljoen euro die was voorzien voor de Staatsveiligheid en de extra 100 miljoen euro die is vrijgemaakt voor Defensie).

2.Versterking van de politiecontroles aan de grenzen.

3.Inzet van 520 militairen om de veiligheid op te drijven.

4.Herziening van het Wetboek van Strafvordering – Bijzondere opsporingsmethoden. Nieuwe technologieën voor de inlichtingendiensten (stemherkenning, uitbreiding telefoontap onder meer wapenhandel).

5.Herziening van de Grondwet – administratieve aanhouding van 72 uur voor terroristische daden. Wijziging van artikel 12 van de Grondwet. Vandaag 24 uur, na herziening 72 uur.

6.24 uur op 24 - huiszoekingen voor terroristische misdrijven – wetswijziging.

Einde van de uitzondering waarbij huiszoekingen niet zijn toegestaan tussen 21 uur en 5 uur.

7.Foreign fighters – vrijheidsberoving. Principe: gevangenis bij terugkeer naar België.

8.Geregistreerde personen – elektronische band. Elektronische band voor personen die geregistreerd staan bij de dreigingsanalysediensten: er zal een procedure op tegenspraak worden ingesteld om het dragen van de elektronische band op te leggen.

9.Belgische PRN – registratie van de gegevens van alle passagiers in transportmiddelen. Zonder het Europese project af te wachten, zal België een systematische controle uitvoeren op de registratie van alle passagiers in transportmiddelen (vliegtuigen en hogesnelheidstreinen).

10.Uitsluiting van haatpredikers. Screening van alle predikers om iedereen die haat predikt, onder huisarrest te plaatsen, van hun vrijheid te beroven of uit te wijzen.

11.Ontmanteling van niet-erkende cultplaatsen die het jihadisme verspreiden.

12.Einde anonieme prepaid kaarten.

13.Actieplan Molenbeek – preventie en repressie.

14.Versterking van de screening voor de toegang tot gevoelige jobs.

15.Uitbreiding van het netwerk van camera’s voor nummerplaatherkenning.

16.Afsluiten van websites die haat prediken.

17.Evaluatie met het oog op een aanpassing van de wetten in verband met de noodtoestand. Mogelijkheid tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen om de publieke veiligheid te verzekeren.

18.Deelname op het internationale toneel aan de strijd tegen IS. Fregatschip Leopold I: escorte van de franse vlieghaven “Charles de Gaulle”.

Luchtaanvallen beurtelings met Nederland.