Geens: "Ik kan u niet straffen omdat ik denk dat u iets denkt"

le dimanche 22 novembre 2015 11:27 De Zevende dag

Vandaag maakt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. Het OCAD beslist of het dreigingsniveau op 4 blijft. Daarna komt de Nationale Veiligheidsraad samen en zal beslist worden welke maatregelen er genomen dienen te worden. We gaan Brussel niet economisch plat leggen. Ik denk dat de metro morgen opnieuw rijdt, als alles normaal loop Er was tijd nodig is om te schuiven met de capaciteiten van politie en leger. We willen metrostations bewaken en dat krijgen we in orde met de capaciteiten die beschikbaar zijn.
Verder heb ik veel uitleg gegeven over de maatregelen die de regering heeft genomen. De regering bekijkt op welke manier een geregistreerde persoon een enkelband kan krijgen. Via gerechtelijke weg of via administratieve weg. Maar ook bij dat laatste is er sprake van tegensprake: recht op verdediging. Je kan niet zomaar iemand straffen omdat hij of zij iets denkt. Maar die enkelband zal steeds gepaard gaan met maatregelen die preventief werken (probatoire maatregelen) de ervoor zorgen dat de persoon opnieuw in de samenleving integratie kan krijgen.

Bekijk het fragment »