"Vlaamse executieve is nodig" Imams moeten diploma halen

le mercredi 25 novembre 2015 14:43 Gazet van Antwerpen
De Antwerpse imam Taouil neemt ontslag uit de algemene vergadering van de moslimexecutieve. Hij is de aanhoudende ruzies beu. Taouil pleit voor een Vlaamse moslimexecutieve.

Taouil was al tien jaar lid van de algemene vergadering van de moslimexecutieve, waarvan zes jaar als voorzitter. De imam adviseerde en stemde zo mee de beslissingen. Hij stelt echter vast dat deze organisatie niet langer functioneert door de aanhoudende interne ruzies en verdeeldheid. Afgelopen jaar was er nog maar één vergadering. De voorzitter neemt eenzijdige beslissingen.

"Het heeft niet te maken met verschil in visie rond religie", zegt Taouil. "Er is wel een groot verloop aan mensen. Nieuwe leden van de moslimexecutieve hebben weinig ervaring. Er zijn continu discussies over de reglementen en of er meer of minder bevoegdheden moeten worden gegeven aan de voorzitter. Ik stoor mij ook aan de vriendjespolitiek. Het gevolg is dat er soms islamleerkrachten worden aangesteld die geen Nederlands kunnen. Er is veel onderlinge ruzie tussen de leden van Brussel en Wallonië. Bovendien duren de vergaderingen soms acht uur omdat alles moet worden vertaald. In zo'n sfeer wil ik niet langer werken."

Bevoegdheden

Taouil benadrukt wel het grote belang van de moslimexecutieve voor de moslimgemeenschap. De instelling is verantwoordelijk voor het aanstellen van islamleerkrachten, het erkennen van imams, het dossier over het offerfeest en is het aanspreekpunt voor de overheden.

"De meeste thema's waar de moslimexecutieve bevoegd voor is, zijn ook de bevoegdheden van de gemeenschapsregeringen", zegt Taouil. "Daarom pleit ik er voor om een Vlaamse en een Waalse moslimexecutieve op te richten. Dat zou zeker voor Vlaanderen de transparantie en professionaliteit verhogen."

Tijd

Elhassan Radi, voorzitter van de Liga Moskeeën en Islamitische Organisaties in de provincie Antwerpen, pleitte in 2008 al voor zo'n opdeling. "Door de federale samenstelling van de moslimexecutieve wordt nu veel tijd verloren", zegt hij. "Met een eigen Vlaamse structuur zou alles veel vlotter verlopen."

De moslimexecutieve kan op maar weinig draagvlak rekenen onder de moslims. "Dat komt omdat de moslims er hoge verwachtingen van hebben", zegt Radi. "Alleen beschikt dit instituut niet over de middelen om te voldoen aan de vraag van de moslimgemeenschappen."

Er komt een diplomavereiste voor imams die actief zijn in erkende moskeeën in België. De vereiste zou meteen ook een voorwaarde worden voor nieuw te erkennen moskeeën in ons land. Dat zijn minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Noureddine Smaili, de voorzitter van de moslimexecutieve, overeengekomen.

De precieze inhoud van de opleiding is nog voer voor verder overleg. Bedoeling is om te werken in de richting van een maatschappelijke en theologische opleiding aan een Belgische hogeschool of universiteit. "De moslimgemeenschap heeft er alles bij te winnen dat zijn imams degelijk zijn opgeleid in België", aldus Smaili. (blg)

Sacha Van Wiele