Het gaat mij om veel meer dan geld

le mercredi 09 décembre 2015 10:31 Ter Zake


De assisenhervorming die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voorstelt, moet geld- en tijdwinst opleveren. Toch zijn dat niet de belangrijkste motieven voor de geplande hervorming, zegt hij. "Men denkt altijd dat ik door geld geïnspireerd ben, maar het gaat mij om veel meer."

Minister Geens reageerde in de studio van "Terzake" op de discussie over de geplande assisenhervorming die door experten werd gevoerd. Volgens het plan van Geens wordt een assisenproces de uitzondering, maar dat het helemaal wordt afgeschaft, ontkent hij.

"Het enige wat gebeurt, is dat voortaan alle misdaden in aanmerking komen voor correctionalisering. Het zijn de drie rechters waaruit de Kamer van Inbeschuldigingstelling bestaat die daarover beslissen."

Efficiëntie en snelheid zijn niet de belangrijkste motieven voor zijn plan, zegt hij. Aan de basis van zijn plan ligt volgens Geens eerder een responsabilisering van de rechterlijke macht.

"Men denkt altijd dat ik door geld geïnspireerd ben, maar het gaat mij om veel meer. In eerste instantie wilde ik een aantal wetsontwerpen nemen die Justitie toelaten om beter te functioneren. Maar het fundamentele werk komt: we gaan nog deze legislatuur opnieuw proberen om een nieuw groot wetboek van strafvordering te maken."

Bekijk Ter Zake »