Nationaal actieplan tegen seksueel en partnergeweld

le jeudi 10 décembre 2015 13:50 De Redactie

Met liefst 235 maatregelen binden de verschillende regeringen in ons land de strijd aan met gendergerelateerd geweld. Het Nationaal Actieplan daarvoor geeft een duidelijke prioriteit aan het luik seksueel geweld, legde staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) uit bij de lancering.

Op Vlaams niveau schoof minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een bijkomende vorming naar voren van de medewerkers van het centrale meldpunt voor geweldfeiten 1712, om mensen met een andere culturele achtergrond te kunnen bereiken. De website van 1712 krijgt er twee nieuwe sites bij, specifiek gericht op kinderen, en de telefonische eerstelijnshulpverlening wordt uitgebreid met een chatsysteem. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verwees naar de actualisering van een bestaande richtlijn van het College van Procureurs-Generaal. Een van de maatregelen is een betere registratie van de band tussen dader en slachtoffer in geval van geweldpleging. Binnen elk parket moet er een referentiemagistraat komen inzake partnergeweld. Er gaat ook veel aandacht naar de problematiek van de kinderen en de richtlijn bevat specifieke maatregelen rond familieverlating. Bovendien heeft minister Geens een evaluatie gevraagd van het toegangsverbod tot de gezinswoning. Zo'n verbod blijkt vandaag maar weinig te worden toegepast.


Bekijk het fragment »