Einde aan straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders

le vendredi 11 décembre 2015 10:39 Communiqués de presse

Minister Koen Geens en Minister Jacqueline Galant stellen een einde aan de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders.

Op het initiatief van de Minister van Justitie en de Minister van Mobiliteit heeft de Ministerraad beslist om het voorontwerp tot omzetting van een onderdeel van de Europese “Crossborder” richtlijn (2015/413/UE) goed te keuren.

Via Crossborder beoogt de Europese Unie een efficiënte vervolging van buitenlandse overtreders in alle lidstaten. Zo komt er eindelijk een gelijke behandeling tussen Belgen en buitenlanders die een verkeersovertreding op Belgisch grondbied begaan.

Ae Europese bestuurders zullen op basis van hun kentekenplaat kunnen worden geïdentificeerd. De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) wordt aangewezen als nationaal contactpunt voor België om de kenplaatgegevens van een Belgische overtreder in het buitenland door te geven. De Europese tegenhangers van het DIV zullen de gegevens van de buitenlandse overtreders overmaken aan de Belgische diensten.

Het toesturen van de onmiddellijke inning wordt volledig geautomatiseerd zodat nu ook naar buitenlandse overtreders een onmiddellijke inning verstuurd kan worden. Dit is een aanzienlijke vereenvoudiging van de procedure die voorheen altijd via het parket moest gebeuren. Nu zal men de gegevens van de overtreding automatisch uit de databank kunnen trekken en dat in de juiste langstaal

Per informatiebrief wordt elke overtreder in zijn landstaal op de hoogte gebracht van de overtreding en kan de overtreder zich als hij of zij dat wenst zich daartegen verweren. De informatiebrief krijgt voor buitenlanders dezelfde waarde als het afschrift van het proces-verbaal. Door deze automatisering en administratieve vereenvoudiging wordt het parket niet langer belast met deze taak.

De Europese lidstaten hebben zich ertoe verbonden een standaardbrief aan de Belgische diensten te bezorgen dat automatisch wordt getrokken uit de databank en aangepast naargelang de overtreding die begaan werd. Problemen van vertaling worden op die manier opgelost en het parket moet niet meer gevat worden om de PV te versturen. Dat kan via normale zending gebeuren.