Minister Geens tevreden met het resultaat van de onderhandelingen van de vakbonden

le mardi 22 décembre 2015 18:31 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens is verheugd met de beslissing van de vakbonden van het penitentiair personeel om niet te staken tussen Kerst en Nieuwjaar.

“dit is een heel positief signaal. Na maanden onderhandelen zetten we samen stappen vooruit. Het is erg belangrijk dat de veiligheid in de gevangenissen en de geborgenheid van de gevangenen kan worden gegarandeerd”

De afgelopen maanden heeft de Minister intensieve onderhandelingen gevoerd met de vakbonden over een aantal belangrijke dossiers.

Gisteren kon tot een akkoord worden gekomen, dat de vakbonden hebben voorgelegd aan hun achterban.

De engagementen van de Minister omvatten onder andere volgende punten:

1.Verlof voor Pensioen (VVP): het KB van 2003 wordt aangepast aan de verwachtingen van het regeerakkoord. Een positief van IF werd reeds afgeleverd, Minister Geens zal de teksten nu samen met zijn collega van Pensioenen, de heer Bacquelaine, voorleggen aan zijn collega’s van Ambtenarenzaken en Begroting

2.Flexibliteitspremie: om de rationalisering van 10% te begeleiden, wordt in een premie voorzien die de flexibiliteit van het personeel beloont. het MB wordt hiertoe aangepast.

3.Kledij: er wordt ingegaan op de vraag naar nieuwe kledij die op 15/12 werd gesteld.

4.Personeelsversterking: 54 extra mensen in het kader van de deradicalisering

Op basis van het gehaalde resultaat, doet de Minister tot slot een warme oproep om de laatste lopende acties tot een einde te brengen.