Groen licht voor de eerste fase van het “Plan Vredegerechten” van Minister Koen Geens

le mercredi 23 décembre 2015 17:00 Communiqués de presse

Dubbel- en trippelkantons worden gecentraliseerd van 76 naar 47 zetels op vraag van de rechterlijke orde

Vandaag zette het kernkabinet het licht op groen voor de eerste fase van het plan vredegerechten van Minister Koen Geens, zijnde de ontdubbeling van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons. Bij de gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden weerhouden.

“Deze hertekening komt er op vraag van de rechterlijke orde zelf en zal gepaard gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen voor de rechtbanken in kwestie, en voor de overheid. Waar nodig zal in een “sous l’arbre” worden voorzien, een burgernabije locatie waar nog steeds zitting zal kunnen worden gehouden”.

Uitvoering van het regeerakkoord in 3 fasen

Het regeerakkoord voorziet in een hertekening van de gerechtelijke kantons om te komen tot een betere werklastverdeling tussen de vredegerechten, daarin gesteund door de rechterlijke orde zelf. De Minister beoogt deze oefening uit te voeren op basis van een plan in drie fasen. De eerste fase betreft de ontdubbeling van de kantons die nog op 2 of 3 plaatsing zitting houden. Er zijn in totaal 35 kantons waar dit het geval is en in totaal tellen ze 76 zetels. Per kanton zal er veelal op 1 locatie worden gecentraliseerd.

Vervolgens wordt in een tweede fase bekeken of een groepering mogelijk is van kantons binnen stedelijke gebieden die aan elkaar grenzen en/of reeds in hetzelfde gebouw huizen. Tot slot wordt in een derde fase conform het regeerakkoord de kaart zelf van de gerechtelijke kantons hertekend om zo te komen tot een betere werklastverdeling zonder de nabijheid van justitie voor de burger in het gedrang te brengen. Dit zal worden uitgevoerd op basis van een rondvraag en in overleg met de vredegerechten en alle andere betrokken actoren. Ook de resultaten van de werklastmeting worden hierin meegenomen.

Eerste fase - centralisatie van 76 naar 47 zetels

vraag van de rechterlijke orde zelf. De tijdsbesparingen voor

vrederechters en personeel ingevolge het wegvallen van verplaatsingen tussen de verschillende zetels, zal immers aanzienlijk zijn. Bij het openhouden van dubbel- of trippelkantons heeft men vaak ook meer werk door het extra organiseren van alle zittingen, moeten vergaderingen anders georganiseerd worden, met extra kopieerwerk en het voorzien van meerdere dossiers.

Ook voor de federale overheid zijn er belangrijke voordelen. De uitgespaarde huurgelden, vergoedingen en het niet moeten zoeken naar aangepaste huisvesting voor 16 gebouwen in slechte staat wordt geraamd op 20 miljoen Euro. Hierbij zijn de verwachte opbrengsten van de verkoop van 16 gebouwen waarvan de federale overheid eigenaar is nog niet meegerekend.

Bij de keuze van de locatie voor de centralisatie werd rekening gehouden met:

  • Geografische ligging
  • Toestand en eigendomssituatie van het gebouw
  • Bevraging voorkeur bij betrokken vrederechters, rekening houdend met de meest praktische locatie en de werklast
  • Kostenefficiëntie

“Sous l’arbre”

Waar dit nodig blijkt, zal op de plaatsen waar er wordt gesloten een mogelijkheid tot zittingen ‘sous l’arbre’ worden behouden. In deze gevallen kan onderhandeld worden met de gemeente of in één van hun gebouwen een gebruik mogelijk is voor het houden van periodieke zittingen.

Bijlage: detail van de centralisatie

Volgende vredegerechten met meerdere zetels worden behandeld in de derde fase, en zullen mee worden opgenomen in de hertekening van de kantons: