Onmiddellijke versterking van inlichtingenwerk Staatsveiligheid

le mercredi 23 décembre 2015 17:07 Communiqués de presse

Onmiddellijke versterking van inlichtingenwerk Staatsveiligheid

Overdracht protectie-assistenten van Staatsveiligheid naar federale politie

Zoals in het regeerakkoord voorzien, zal de opdracht van persoonsbescherming van de Veiligheid van de Staat worden overgeheveld naar de federale politie. De overheveling zal tot gevolg hebben dat de politie alle binnen het Rijk door de overheid uitgeoefende opdrachten van persoonsbescherming centraliseert.

Concreet zullen de 55 beschermingsassistenten van de dienst Protectie van Staatsveiligheid worden overgeheveld naar de federale politie en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de politie hun activiteiten voortzetten.

Daarnaast zullen de 23 inspecteurs die momenteel nog als omkaderingspersoneel tewerk gesteld zijn bij de dienst protectie van Staatsveiligheid, bij Staatsveiligheid blijven en voornamelijk ingezet worden voor inlichtingenwerk in de provincieposten. Dit betekent dus een onmiddellijke versterking voor Staatsveiligheid.

Via deze overheveling wordt een dubbele doelstelling beoogd. Vooreerst wordt de Veiligheid van de Staat op die manier een zuivere inlichtingen- en veiligheidsdienst, gezien ze niet langer belast wordt met een opdracht van bestuurlijke politie, en ze zal kunnen rekenen op een onmiddellijke personeelsversterking hiervoor. Ten tweede wordt een einde gesteld aan de bestaande versnippering binnen het uitoefenen van een deeldomein van de bestuurlijke politie.

Het juridische kader wordt gevormd door de wet diverse bepalingen BiZa/Politie en door een KB dat het statuut van de beschermingsassistenten regelt.

“met deze overheveling wordt de staatsveiligheid een zuivere inlichtingen-en veiligheidsdienst en wordt een einde gesteld aan de functionele versnippering die bestond in het uitoefenen van protectie-opdrachten”