Betaling facturen gerechtsdeskundige psychiater te Antwerpen - persbericht

le lundi 11 janvier 2016 18:09 Persbericht

De Minister van Justitie betreurt dat vandaag de voorlopige hechtenis van een Antwerpse verdachte niet gehandhaafd bleef, met als redengeving dat het verslag van de gerechtsdeskundige psychiater niet werd neergelegd door het uitblijven van betaling.

De Minister beaamt dat leveranciers van Justitie tijdig moeten worden betaald voor geleverde prestaties en wijst erop dat sedert zijn aantreden 175 miljoen achterstallige facturen van voor 1 januari 2015 werden aangezuiverd.

Op 17 december 2015 werden voor 60.918,96 € facturen betaald aan de betrokken gerechtsdeskundige psychiater. Alle centraal gekende facturen die tot begin oktober 2015 werden ingegeven in het centraal systeem dat beheerd wordt door de FOD Justitie werden aldus uitbetaald.

In november 2015 werden voor 4.925,57 € facturen teruggestuurd naar de plaatselijke gerechtelijke diensten (die de facturen lokaal binnenkrijgen) omdat de stukken niet getekend waren ofwel onvolledig waren om een betaling te kunnen uitvoeren. Tot vandaag is daar geen antwoord op ontvangen zodat dit bedrag nog niet betaald werd.

Inmiddels zijn tussen begin oktober 2015 en vandaag de ingegeven facturen aangegroeid met 19.755,12 €. Dit bedrag wordt tegen eind januari uitbetaald door de FOD Justitie.

Het verschil tussen bovenstaande bedragen en het bedrag van 162.000 € waarvan sprake in het perscommuniqué van het Hof van Beroep Antwerpen is de FOD Justitie alsnog onbekend. De centrale diensten betalen enkel uit wat werd ingegeven in het systeem. Voor meer informatie staat de Directeur Generaal voor de Rechterlijke Orde, de heer Jan Bogaert, ter beschikking.

De Minister heeft de FOD Justitie met aandrang gevraagd onmiddellijk te rapporteren over welke diensten in voorkomend geval in gebreke bleven wat betreft de input in het systeem.

Jan Bogaert: 02 552 25 01 / 0475 23 49 12