Objectivering van onderhoudsbijdragen voor kinderen

le vendredi 15 janvier 2016 16:44 Communiqués de presse

Vandaag werd de lang verwachte commissie voor onderhoudsbijdragen geïnstalleerd. Het is de ambitie om de onderhoudsbijdragen voor kinderen te objectiveren. Op die manier verkleint de kans dat de partijen ontevreden zijn over de onderhoudsbijdrage die moet betaald of verkregen worden.

Nu heeft de rechter weinig houvast bij het ramen van de onderhoudsbijdragen. Hij dient rekening te houden met de levensstandaard van de kinderen, hun leeftijd, het inkomen van de ouders enz. De vastgelegde onderhoudsbijdrage in een vonnis of arrest kan dus nogal verschillen naargelang rechtsgebied.

De commissie heeft als opdracht om aanbevelingen op te stellen voor de begroting van de kosten van de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van kinderen en de vaststelling van de bijdrage van elk van de ouders in die kosten.

Zo zullen de onderhoudsbijdragen op één lijn getrokken worden en niet zo sterk meer verschillen.

De commissie is samengesteld uit experten uit de advocatuur, de magistratuur, het middenveld (onder andere de gezinsbond), het notariaat, de federale bemiddelingscommissie en de dienst alimentatievorderingen. Vertegenwoordigers van de Ministers bevoegd in familiezaken van de diverse regeringen worden uitgenodigd om de werkzaamheden bij te wonen. Deze vergadert minstens drie maal per jaar. Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de FOD justitie. Aanbevelingen van de commissie worden jaarlijks geëvalueerd.

Quote Koen Geens: “ Ik ben tevreden dat de commissie werd geïnstalleerd. Een echtscheiding is voor alle betrokkenen, ouders en kinderen, een belastende procedure. Het objectiveren van de onderhoudsbijdragen zorgt ervoor dat de onenigheid over financiële bijdrages voor de kinderen beperkt worden.”