Nog drie kandidaten voor uitbating forensisch psychiatrisch centrum

le jeudi 21 janvier 2016 11:08 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben vandaag een bezoek gebracht aan de werf van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Als de werken volgens plan blijven verlopen, is het nieuwe centrum af tegen eind dit jaar. Het zal ruimte bieden aan 182 geïnterneerde patiënten met een hoog veiligheidsrisico.

Het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum op de Antwerpse Linkeroever kadert in het Masterplan Justitie 2008-2012-2016. Daarin is naast de bouw van vijf nieuwe gevangenissen ook de oprichting van twee nieuwe forensische psychiatrische centra voor geïnterneerden voorzien, in Gent (volledig operationeel sinds oktober 2015) en in Antwerpen. Justitie werkt hiervoor nauw samen met Volksgezondheid en het Riziv.

Net als bij het FPC Gent zal het Riziv de kosten voor geneeskundige verzorging op zich nemen, goed voor iets meer dan de helft van de jaarlijkse kostprijs. Justitie staat in voor de financiering van al het niet-verzorgende personeel (management, en administratie, veiligheid en bewaking…) en de zogenaamde “hotelfunctie”. En de Regie der Gebouwen, onder de bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, financiert de bouwwerken en volgt die op.

Uitbating: nog drie kandidaten

Het FPC Antwerpen moet eind 2016 volledig af zijn. Er zullen ook vrouwelijke geïnterneerden terechtkunnen, iets wat niet het geval is in Gent. Wie het centrum zal exploiteren, is nog niet bekend. In juli 2015 keurde de ministerraad de uitgave van een overheidsopdracht voor de uitbating goed. Tijdens het bezoek werden de namen bekendgemaakt van de drie kandidaten die in aanmerking komen om de uitbating van dit FPC op zich te nemen:

  1. Groep Si-Cura (OPZC Rekem, Zorgbedrijf Antwerpen, SDB NV/SERIS Security NV);
  2. Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent NV;
  3. Alliantie Provincialaat der Broeders van Liefde VZW en Stichting De Forensische Zorgspecialisten.

De bouwvergunning voor het FPC Antwerpen werd toegekend op 7 mei 2012 en op 24 februari 2014 legde de firma NV Denys uit Wondelgem de eerste steen. Het terrein omvat circa 3,85 ha, en het toekomstige complex zal een oppervlakte van ruim 16.400 m² hebben.

Menswaardige zorg

Minister Koen Geens: “Ik ben verheugd dat de werken op Linkeroever goed opschieten. Deze

regering wil werk maken van een gepaste opvang en menselijke leefomstandigheden voor geïnterneerden die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen. We zetten rasse schreden vooruit, zoals met de bouw van deze instelling. Stap voor stap willen we zo het gebrek aan aangepaste opvang wegwerken voor geïnterneerden die nu in de gevangenis verblijven. Ook op het vlak van de uitbating wordt er vooruitgang geboekt. Zo kon ik in samenspraak met collega De Block deze week de selectiebeslissing nemen en de kandidaten aanduiden die nog in aanmerking komen voor de uitbating.”