Vraag in Plenaire over klacht tegen Belgische Staat

le jeudi 21 janvier 2016 16:22 Questions au Parlement

Vraag van de Heer Filip Dewinter (Vlaams Belang)

ANTWOORD

  • Ik heb akte genomen van de uitspraak van de betrokken moeder om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Belgische Staat.
  • Ik heb zeer veel begrip voor het verdriet van de familie en de vrienden van de slachtoffers. We kunnen enkel respect en medeleven uiten voor hun lijden.
  • Wij hebben momenteel geen kennis van ingestelde procedures, zij het burgerrechtelijk dan wel strafrechtelijk. Ik kan mij hier dan ook niet over uitspreken.
  • Als er een procedure wordt ingeleid, zullen we dat uiteraard grondig onderzoeken. Ik heb vandaag geen kennis van fouten van de Belgische diensten zonder dewelke de aanslagen in Parijs niet zouden hebben plaatsgevonden.