Vraag in plenaire over moslimexecutieve

le jeudi 21 janvier 2016 16:27 Questions au Parlement

Vragen van de heren Veli Yuksel (CD&V) en Koen Metsu (NVA)

ANTWOORD

Mijnheer de voorzitter, collega's, paradoxaal genoeg denk ik dat de moslimexecutieve het vandaag beter stelt dan de voorbije vijftien jaar. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat ze het goed stelt. Wij hebben de voorbije vijftien jaar weinig anders dan grote interne strubbelingen gekend. Dat is vandaag minder het geval, maar uiteraard doen de radicalisering en het terrorisme een speciale saus op heel dit gebeuren. Ik heb de voorbije vijftien maanden op drie punten gewerkt: responsabiliseren van de moslimexecutieve, bijdragen aan deradicalisering en deradicaliseringsinitiatieven en beter functioneren van de executieve. Wij hebben het voorbije jaar het volgende gerealiseerd. Ten eerste, de islamconsulenten krijgen een bijkomende opleiding. Ten tweede, naast een charter voor imams is er een charter voor islamconsulenten. Ten derde, we hebben een principeakkoord over een Belgische diplomavereiste voor de opleiding van imams. Dat zijn een paar elementen die ik u toch wou voorleggen. Vorige week woensdag heb ik met de voorzitter en de ondervoorzitter van de moslimexecutieve vergaderd. Er ligt een koninklijk besluit voor over de splitsing in twee subraden, Vlaams en Frans. Ik leg dat vrijdag een laatste keer ter consultatie voor. Er ligt een koninklijk besluit voor over een intern reglement en ook een afstand van een aantal procedures die tot nu toe voor de Raad van State werden gevoerd. De vier radicaliserende leden van de moslimexecutieve, waarover men het in de pers had, zullen aanwezig zijn. Ik meen dat zij niet debet zijn aan die bedreiging, maar ze zorgen voor heel wat opwinding en strubbelingen. Wij zullen dat zo goed mogelijk bijleggen en eind deze maand zal het koninklijk besluit door de Koning en door mijzelf worden ondertekend.