EU-overleg over cybercriminaliteit

le mardi 26 janvier 2016 15:40 Informele bijeenkomst Raad van EU Ministers - Amsterdam

Het werd een constructief overleg waarbij de nood aan meer coördinatie en samenwerking volop werd onderlijnd.