Geens en Peeters breiden sociaal strafrecht uit met psychosociale risico's op het werk

le mercredi 27 janvier 2016 14:56 persbericht

Het voorkomen van geweld en pesterijen hoort voortaan, net als ongewenst seksueel gedrag, thuis onder de noemer ‘psychosociale risico’s op het werk’. Daardoor kunnen we deze fenomenen door preventie en via het strafrecht beter beheersen. De omschrijving gaat voortaan over alle risico’s op de werkvloer die de psychische gezondheid van de werknemer in het gedrang kunnen brengen. Het kan grensoverschrijdend gedrag betreffen, maar ook burn-out en stress op het werk.

Het wetsontwerp verduidelijkt de verplichtingen van de werkgever en al wie betrokken is bij preventiebeleid. Het verplicht de werkgever tot het instellen van collectieve preventiemechanismen. Individuele procedures voor werknemers worden toegankelijk voor àlle risico’s en niet louter voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Voorts bepaalt het ontwerp het statuut en de opleiding van de vertrouwenspersoon.

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat werken een psychosociale belasting veroorzaakt,” aldus Minister van Werk Kris Peeters. “Sancties zijn er alleen maar om iedereen zeer duidelijk te maken wat kan en niet kan. Het voorkomen van alles wat werken onaangenaam kan maken en het bevorderen van alles wat werken aangenaam kan maken, net dat is waar werkbaar werk om draait.”

Minister van Justitie Koen Geens: “Een werkomgeving moet zo aangenaam mogelijk zijn voor de werknemer en de werkgever. Het sociaal strafrecht beschermt de werknemer en geeft aan waar de werkgever preventie moet voorzien. Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag worden in de samenleving niet getolereerd, alsook niet op de werkvloer. Een coherent wetboek met eenduidige regels maakt een effectieve bestraffing mogelijk, waar nodig.”

Ook de bepalingen voor roken op de werkplaats worden aangepast. Tot vandaag is er één enkele algemene inbreuk op de wet, terwijl het wetsontwerp verschillende mogelijke inbreuken in detail omschrijft. Die hebben betrekking op het rookverbod dat de werkgever in zijn onderneming moet invoeren en op de voorwaarden voor inrichting van een rookkamer.