Overdracht voertuig tussen het COIV aan de Federale Gerechtelijke Politie

le jeudi 04 février 2016 12:00 Persbericht

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, COIV, heeft vandaag voor het eerst een inbeslaggenomen voertuig aan de Federale Gerechtelijke politie overgedragen.

De Minister van Justitie ondersteunt in navolging van zijn Justitieplan deze overdracht. Hij benadrukte in zijn beleidsverklaring voor het parlement dat politiediensten meer gebruik zouden moeten kunnen maken van in beslag genomen en verbeurdverklaarde goederen. Op 1 april 2014 werd een protocol akkoord afgesloten tussen het COIV en de geïntegreerde politie. Hoewel het protocol akkoord reeds geruime tijd geleden ondertekend werd, bleef de uitvoering tot vandaag dode letter.

Vermogensbestanddelen die in beslag werden genomen tijdens een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ingezet worden in de strijd tegen de georganiseerde of zware criminaliteit (bepaald in artikelen 324 en 90 ter van het Strafwetboek). Enkele voorbeelden van georganiseerde of zware criminaliteit zijn wapenhandel, drugstrafiek, mensenhandel, terrorisme…

Dit betekent dat goederen die in beslag werden genomen in gerechtelijke dossiers betreffende zware criminaliteit effectief zullen ingezet worden om zware criminaliteit te voorkomen of de daders ervan op te sporen, maar ook dat Justitie haar middelen op een gepaste en efficiënte wijze inzet. De bestaande regeling betreft alle vermogensbestanddelen en dus niet enkel voertuigen.

Vb. van voorwerpen:

  • Voertuigen waaronder vrachtwagens voor acties op parkings van autostrades
  • Vaartuigen voor controles in de havens;
  • Speciale computers om hackers op te sporen;
  • Gebouwen die als schuilplaats kunnen dienen;Het gebruik van inbeslaggenomen geldsommen voor operationele doeleinden is niet toegestaan.De middelen mogen ook gebruikt worden voor opdrachten van administratieve politie voor zover deze bijdragen tot het vermijden van zware georganiseerde criminaliteit. Ook kunnen de middelen gebruikt worden in het kader van opleidingen. Middelen mogen niet gebruikt worden door die dienst die het in beslag heeft genomen. De middelen kunnen ter beschikking worden gesteld van de federale of lokale politie.

Koen Geens: “Sinds mijn aantreden ben ik steeds op zoek gegaan naar manieren om de efficiënte werking van de politiediensten waar mogelijk te ondersteunen. Met dit project toont Justitie aan dat ze ook ook “out of the box” kan denken. Men gaat de criminelen bestrijden met hun eigen middelen die ze met criminele activiteiten hebben kunnen bekomen.”

Theo Jacobs: “We zouden durven verder denken om binnen een wettelijk kader, een inbeslaggenomen onroerend goed tijdelijk in gebruik geven aan het lokale OCMW of een erkende sociale organisatie. Hoe groot is de symboolwaarde niet van een terbeschikkingstelling van een pand dat inbeslaggenomen werd van een mensensmokkelaar of mensenhandelaar en dat dan in gebruik wordt gegeven aan een sociale organisatie die zich het lot van slachtoffers van mensenhandel aantrekt?”

Claude Fontaine: “Om operationele redenen heeft de Federale en lokale politie nood aan verschillende voertuigen binnen belastende onderzoeken naar zware georganiseerde criminaliteit. De mogelijkheid om in beslaggenomen goederen ter beschikking gesteld te krijgen kunnen wij dan ook alleen maar toejuichen.”