Betaling achterstallen bij Justitie en oprichting bureaus gerechtskosten

le jeudi 04 février 2016 11:00 Persbericht

Vandaag spreekt de Minister van Justitie op een studiedag van de beroepsvereniging van beëdigd vertalers en tolken. Zijn actieplan gerechtskosten, dat uit 32 acties bestaat, getuigt ervan dat Justitie er alles aan doet om een goede verstandhouding en kwaliteitsvolle relatie met zijn gerechtsdeskundigen uit te bouwen. Een billijke vergoeding garandeert een kwaliteitsvolle vertaling, maar niet alleen de vergoeding draagt bij tot de kwaliteit, ook de organisatie van de rechtbank en de procedures staan garant voor het leveren van kwaliteit.

Om problemen met achterstallen in de toekomst te vermijden voorziet de Minister dat de volledige boekhouding en documentenstroom rond de gerechtsdeskundigen beheerd zou worden door gespecialiseerde functies in bureaus gerechtskosten die op het terrein, dicht bij de relatie deskundige – justitie opgericht worden.

Concreet wil hij overgaan tot het instellen van 13 ‘bureaus gerechtskosten’ (op het niveau van de arrondissementen betekent dat 13 bureaus) die lokaal de organisatie van de rechtbank moeten uitwerken. Deze

bureaus zullen de zittingen plannen met alle justitiële actoren, waaronder de advocaten en de gerechtsdeskundigen (vertalers-tolken, psychiaters, experts...) Zo kan iedereen zijn agenda efficiënter beheren en moet het mogelijk zijn tot een snellere behandeling van rechtszaken te komen. Voor de gerechtsdeskundigen zou dat alvast betekenen dat de problematiek van de ‘wachttijden’ sterk gereduceerd wordt en men niet urenlang in de rechtbank moet wachten tot er opnieuw vertaald moet worden.

Er komt ook een eenvoudigere administratieve afhandeling voor de tolken. De facturatie zal maandelijks gebeuren. Nu moeten ze per prestatie factureren. Dat betekent dat er vaak voor korte prestaties een factuur opgesteld moet worden. Maandelijks factureren betekent een win-win situatie voor Justitie en de tolken. Minder opstellen van facturen door de tolken en minder behandeling van facturen door Justitie.

De tarieven voor de tolken worden geactualiseerd en zullen in overeenstemming gebracht met de tarieven die andere overheidsdiensten of het buitenland hanteren. Het tarief geldt per regel en er zal ook geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende talen. Een kwaliteitsvolle Justitie is gebaat bij kwaliteitsvolle vertalingen.

De Minister van Justitie heeft enorme inspanningen geleverd om de achterstand in de betaling van de gerechtsdeskundigen zo goed als weg te werken. Sinds 1 januari 2015 bestaat er een centraal systeem. De lokale diensten sturen de facturen naar dit centraal systeem. Alle gekende facturen gerechtskosten in het systeem werden in 2015 betaald. De FOD Justitie heeft voor 144, 7 miljoen aan gerechtskosten betaald in 2015. Dit is dubbel zoveel als het voorziene budget van 72 miljoen en heeft alles te maken met het wegwerken van de achterstallen van de vorige jaren die ik er bij zijn aantreden zijn aangetroffen.

Koen Geens: “Bij het wegwerken van de achterstallige facturen gerechtskosten zijn me heel wat zaken duidelijk geworden Om daar het hoofd aan te bieden is het mijn bedoeling de volledige boekhouding en documentenstroom rond de gerechtsdeskundigen te laten beheren door gespecialiseerde functies in bureau’s gerechtskosten die op het terrein, dicht bij de relatie deskundige – justitie opgericht worden. Ook het verlagen van de administratieve lasten is deel van dit project. Vooral voor de tolken betekent het een verademing, denk ik, als niet per prestatie, maar maandelijks een factuur kan worden opgemaakt.”