Minister Koen Geens zet Vlaams-Brabantse voogden in de bloemen tijdens week van de vrijwilliger

le vendredi 04 mars 2016 13:00 Persbericht

Minister Koen Geens zet Vlaams-Brabantse voogden in de bloemen tijdens week van de vrijwilliger

Nieuwe kandidaat-voogden gezocht

Buken, vrijdag 4 maart 2016. In het kader van de week van de vrijwilliger heeft Minister van Justitie, Koen Geens, vandaag de voogden Magda Verbeelen en Willy Cockx in de bloemen gezet. Dat deed hij in Buken. De Minister lanceerde er ook een oproep naar nieuwe kandidaat-voogden.

33 Vlaams-Brabantse voogden die erkend zijn door FOD Justitie. Daarnaast zijn er 15 voogden uit Vlaams-Brabant die in de erkenningsprocedure zitten.

Belangrijke rol

Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere, begeleidt hem of haar in de asielprocedure, draagt men tijdens het gehele verblijf in België zorg voor de jongeren en bouwt men er een vertrouwensrelatie mee op via een regelmatig contact. De voogd stelt bijvoorbeeld een advocaat aan die de belangen van de minderjarige behartigt, zorgt ervoor dat er passende huisvesting wordt gevonden en neemt alle passende maatregelen opdat de jongere de hulp van de overheden ontvangt waarop hij/zij recht heeft. Zij doen dit tot er voor de minderjarige een duurzame oplossing wordt gevonden.

ik bewonder de belangeloze inzet van de voogden en geef hen vandaag graag een bloempje. Minderjarige vluchtelingen die naar hier komen, mogen we niet aan hun lot overlaten. Dankzij de begeleiding van een voogd, vinden ze hun weg in onze samenleving. Mijn diensten in Brussel zorgen voor de selectie en opleiding van bekwame voogden die zich overal ten lande vrijwillig inzetten”

Nieuwe voogden nodig

De afgelopen maanden zag de Dienst het maandelijks aantal nieuwkomers in belangrijke mate stijgen, waardoor er ook meer voogden nodig zijn. Het laatste half jaar steeg het aantal voogden van 240 tot 300. Momenteel voeren deze 300 voogden samen 2600 lopende voogdijen uit.

Met de toegenomen instroom van vluchtelingen, is er extra nood aan nieuwe voogden. Een 900-tal jongeren wacht op de aanstelling van een voogd. De selecties hiervoor zijn lopende, maar goede kandidaten blijven nodig.

Geschikte kandidaten zijn welkom om zich aan te melden bij mijn diensten. We zoeken mensen die gemotiveerd en geïnteresseerd zijn, en een affiniteit hebben in de problematiek van niet-begeleide minderjarigen. De Dienst Voogdij organiseert informatiesessies voor geïnteresseerde kandidaten. Wie mailt naar [email protected], zal uitgenodigd worden voor zo een informatiesessie”.