​​Optimalisering van de strijd tegen het terrorisme

le vendredi 11 mars 2016 12:39 Communiqués de presse

Vandaag keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet, van de Minister van Justitie, Koen Geens, goed dat de optimalisering beoogt van strafbaarstellingen in verband met de bestrijding van het terrorisme.

De wet komt tegemoet aan de noodzaak om de voorbereidende handelingen voor een terroristische aanslag strafbaar te kunnen stellen. Concreet betekent dit dat voorbereidende activiteiten met het oog op een aanslag zoals inwinnen van informatie over het doelwit, huren van auto’s of het aankopen van telefoonkaarten, kunnen resulteren in een veroordeling. In het kader van de eerder aangekondigde 12 maatregelen was het afreizen voor terroristische doeleinden al strafbaar gesteld. Nu wordt ook het aanzetten tot afreizen naar het buitenland voor terroristische doeleinden strafbaar. En tenslotte wordt elke aan een terrorist gelinkte materiële steun in de toekomst strafbaar gesteld.

Ook het wetsontwerp om 24 uur per dag te kunnen overgaan tot huiszoekingen en aanhoudingen in het kader van terrorisme en zwaar banditisme, de bijzondere opsporingsmethoden uit te breiden om illegale wapenhandel te bestrijden en de oprichting van de gemeenschappelijke databank Foreign Terrorist Fighters regelt werd in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad en kan nu overgezonden worden aan het parlement.