Nieuwe voorzitter moslimexecutieve

le lundi 21 mars 2016 18:28 Communiqués de presse

Vandaag ontving Minister van Justitie, Koen Geens, de moslimexecutieve (EMB) op zijn kabinet. De EMB deelde de Minister mee dat ze vrijdag een nieuwe voorzitter hebben gekozen, de heer Echallaoui. De Minister dankt de EMB voor de constructieve dialoog die er de afgelopen maanden al is geweest en voor de verantwoordelijkheid die zij op zich nemen t.a.v. de Belgische moslimgemeenschap.

Onlangs werd nog een nieuw Koninklijk besluit genomen dat de representativiteit, legitimiteit en het functioneren van het Executief fundamenteel verbetert. De krachtlijnen van dit KB zijn het werken volgens taalcolleges mits centrale aansturing, en een grotere transparantie en professionalisme. Dit KB is het resultaat van overleg en van de bereidheid van de leden om aan de interne organisatie van de EMB te werken. Sinds zijn aantreden werkt Minister Geens aan een betere werking van de EMB en moedigt hij de leden ervan actief aan om te evolueren in de richting van een Islam met imams die onze taal spreken en die de westerse context van onze moslimjongeren door en door kennen.

Binnen het kader van de veiligheidsprovisie werden er middelen vrijgemaakt om nieuw te erkennen moskeeën beter te bemensen. Een 80-tal imams zullen de komende jaren bijkomend erkend worden. Ook de interne werking van de EMB wordt versterkt omdat zij de administratieve procedure van erkenning van de imams op zich moeten nemen. Daarnaast heeft de EMB in 2015 bijkomende financiering ontvangen om een professionele communicatie op te zetten. De moslimgemeenschap zal gebaat zijn bij de overdracht van kennis door de EMB en vooral door de hoog aangeschreven theologische raad. Door zijn grondige kennis van de Islam is die Raad immers in staat een radicaal discours te ontzenuwen.

Quote: “ De integratie van de Islam in onze westerse cultuur is een beweging die enkel vanuit de moslimgemeenschap zelf kan komen. Ik tracht slechts een goede dialoog en ondersteuning te faciliteren zodat die gemeenschap zichzelf professioneel kan organiseren. De moslimgemeenschap in België kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van radicalisering.”