Aanspreekpunt voor slachtoffers terreuraanslagen

le dimanche 17 avril 2016 22:03 Persbericht

Op initiatief van de Premier en de Minister van Justitie, Koen Geens, is een uniek aanspreekpunt opgericht om de slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart te ondersteunen. Dit aanspreekpunt is opgericht in de schoot van het Slachtofferfonds, een Commissie die in uitvoering van een Europees initiatief in de schoot van de FOD Justitie werd ingericht sinds 1985.

De slachtoffers en hun nabestaanden kunnen zich tot dit uniek aanspreekpunt richten op eigen initiatief door te telefoneren op het nummer 0471 123124 (vanaf woensdag 20 april) of een mailbericht te sturen naar [email protected] (vanaf morgen maandag 18 april). Daarnaast neemt de Regering het initiatief om de slachtoffers en hun nabestaanden pro-actief op te sporen en hen ondersteuning aan te bieden. Dit op basis van de lijsten die de ziekenhuizen ter beschikking hebben gesteld.

De gekwetsten en hun nabestaanden kunnen via het Slachtofferfonds aanspraak maken op een financiële noodhulp in de vorm van een voorschot tot maximum 15.000 euros. Zij dienen daartoe een aanvraag in te dienen bij het Slachtofferfonds.

Op de Ministerraad van 22 april zal de Minister van Justitie een wetgevend initiatief en koninklijk besluit voorstellen dat de regelgeving van het slachtofferfonds, voornamelijk wat de vergoedingen en de voorwaarden betreft, bijstuurt nav. de recente dramatische gebeurtenissen. Daarbij worden de plafonds voor de toekenning van financiële hoofdhulp en noodhulp verdubbeld en de voorwaarden voor het in aanmerking komen van financiële hulp versoepeld.

Zo wordt de vereiste van indienen van een klacht en het voeren van een gerechtelijke procedure voor slachtoffers van terreurdaden afgeschaft en wordt de tussenkomst van het Slachtofferfonds uitgebreid tot slachtoffers van terreurdaden die de Belgische nationaliteit hebben, ook als de gewelddadige terreurdaad niet op Belgisch grondgebied plaatsvond. Voor de afhandeling ten gronde komt het slachtofferfonds evenwel slechts tussen in subsidiaire orde, dus nadat de verzekeringen zijn tussengekomen of een ander Europees slachtofferfonds als de gewelddaad in een andere Europese lidstaat plaatsvond.

Daarnaast is een werkgroep opgericht die het statuut van nationale erkenning uitwerkt voor de slachtoffers van terreurdaden.

Alle departementen bundelen hun krachten om de slachtoffers van terreurdaden optimaal bij te staan.