Minister van Justitie Geens wil een mentaliteitswijziging bij hardrijders

le mercredi 20 avril 2016 10:50 Communiqués de presse

Vandaag vindt de 5e flitsmarathon plaats. De Minister van Justitie, Koens Geens, bracht een bezoek aan het controledispositief van de federale wegpolitie Brabant. De Minister liet er weten dat alle inbreuken die tijdens de marathon werden vastgesteld, ook effectief justitieel zullen worden afgehandeld. De zware snelheidsinbreuken die door de rechtbank zullen worden beslecht, zullen worden behandeld via zogenaamde themazittingen.

Verkeersveiligheid

“Overdreven snelheid”, “de Belg heeft een zware voet”, het zijn uitspraken waar we al lang niet meer van opkijken. Nochtans blijven verkeersongevallen als gevolg van overdreven snelheid één van de dringendste en meest voorkomende problemen op onze Belgische wegen, met altijd dramatische gevolgen voor de nabestaanden. Daarom woonde Minister van Justitie, Koen Geens, vandaag de flitsmarathon bij in Haasrode, langs de autosnelweg E40. Onder het motto “24h zonder verkeersslachtoffers”, is het de bedoeling dat via het creëren van een ontradend effect, zo weinig mogelijk inbreuken zullen worden vastgesteld.

Themazittingen voor rechtbank

De inbreuken die worden vastgesteld tijdens deze flitsmarathon en die voor de rechtbank moeten komen, zullen in 1 zogenaamde “themazitting” worden behandeld door de desbetreffende politierechtbank. Dit zal onder meer het geval zijn in het arrondissement Brussel. Met een themazitting wordt een uniforme behandeling van een bepaalde inbreuk /materie beoogd.

Cross Border

Een heikel punt binnen de Europese Unie blijft de identificatie van vreemde kentekenplaten. Met het Europese Cross Border-project wil de Minister van Justitie, samen met zijn collega van Mobiliteit, sterker inzetten op de identificatie en vervolging van buitenlandse verkeersovertreders. Het Cross Border-project werd bovendien aangegrepen om het ganse proces rond opmaak, afhandeling en inning van verkeersboetes en penale boetes te herbekijken: van vaststelling tot bevel tot betaling en zelfs uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij ultieme niet-betaling. Door deze optimalisering van de werkprocessen, wordt verwacht dat de administratieve werklast van politie en justitie zal dalen en ook de inning vlotter kan verlopen. Bovendien zal ook de dienstverlening uitgebreid worden door de creatie van een call center voor de overtreders en online betaalmogelijkheid.

Recidivisten in het verkeer aanpakken

De Minister herhaalde dat hij recidivisten in het verkeer strenger wil aanpakken. Om de pakkans te verhogen is het essentieel dat het project Mercurius, i.s.m. de Minister van Mobiliteit, aangaande de centrale databank van de rijbewijzen verder wordt uitgerold zodat politiediensten steeds de rechtsgeldigheid van het rijbewijs kunnen checken bij een controle of een gebeurlijk

verkeersongeval. Minister Geens is van oordeel dat het negeren van de intrekking van het rijbewijs effectief een zwaardere straf verdient, wegens het negeren van een gerechtelijke uitspraak.

Koen Geens: “ De bedoeling van deze aangekondigde actie is dat er zo weinig mogelijk inbreuken zullen worden vastgesteld en dat we met dit soort actie ook werken aan een mentaliteitswijziging. We moeten met zijn allen gaan voor een veiliger verkeer. Voor zij die wel nog te snel rijden, voorzien we in een effectieve opvolging, zij zullen een boete moeten betalen of voor de rechtbank verschijnen.”