Ontmoeting met de ere-diensten en vrijzinnigen met Premier Michel

le mercredi 20 avril 2016 14:23 HLN - VTM Nieuws

Salah Echallaoui, de voorzitter van de Moslimexecutieve, heeft gereageerd op de uitspraak van Jan Jambon, dat "een significant deel" van de moslimgemeenschap aan het dansen was na de aanslagen van 22 maart.

"Het kan gaan om enkele jongeren, twee of drie, die misschien gereageerd hebben", aldus Echallaoui. "In elk geval is dat geen significant deel van de moslimgemeenschap en het is ook niet representatief voor de moslimgemeenschap. Die was zijn leden aan het begraven en zijn slachtoffers aan het bewenen."

In een schriftelijke reactie stelde de Moslimexecutieve gisteren nog dat de uitspraak onaanvaardbaar is, maar het overleg tussen premier Charles Michel, de vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en justitieminister Koen Geens, lijkt helend te hebben gewerkt.

"Ik heb geen conflict met Jan Jambon", zei Echallaoui na afloop van het gesprek. "Die zaak behoort al tot het verleden voor mij. We zijn hier samengekomen om constructief samen te werken. We engageren ons allemaal om samen te leven in vrede en de rechten en de democratie te respecteren."

De voorzitter zal wel nog een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken vragen, "om goed te kunnen blijven samenwerken".

Basisprincipes

Premier Michel gaat de regering voorstellen een permanent overlegorgaan met de erkende erediensten en de vrijzinnigen op te richten, zo verklaarde hij na afloop van de vergadering.

Tijdens de ontmoeting van vanmiddag ondertekenden alle erkende erediensten, waaronder de katholieken, de joden en de moslims, en de vrijzinnigen een verklaring waarin de basisprincipes van onze samenleving worden uiteengezet. "Over deze principes, zoals de scheiding van Kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de strijd tegen discriminatie, de vrijheid om te geloven en de vrijheid om niet te geloven, maar ook de onontbeerlijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kan niet worden onderhandeld", luidt het. "Niet vandaag. Niet morgen."

"Wij willen geen in zichzelf gekeerde, argwanende samenleving", is te lezen. "Om dit te vermijden, moeten we onvermoeibaar blijven werken aan een samenleving waar elk individu wordt gerespecteerd en de andere respecteert (...) Wat wij willen is onaantastbaar: wij zullen onze gemeenschappelijke waarden blijven verdedigen en uitdragen. Het radicalisme moet onophoudelijk en ondubbelzinnig worden bestreden."

Tegen geweld en polarisering

Salah Echalloloui, voorzitter van de Moslimexecutieve is bijzonder tevreden met de tekst. "Hiermee tonen we het Belgische volk dat we eendrachtig tegen geweld en tegen polarisering gekant zijn", zei hij.

Ook het voorstel van Michel om het overleg een permanent karakter te geven, kon op de goedkeuring van alle deelnemers rekenen. "Het is belangrijk dat we op een structurele manier met elkaar kunnen praten", vond aartsbisschop Jozef De Kesel. "Fantastisch dat iedereen het idee zo enthousiast heeft onthaald", was te horen bij het Centraal Israëlitisch Consistorie.

Bekijk het fragment »