Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderporno aanpakken

le mercredi 04 mai 2016 18:03 Persbericht

Vandaag keurt de Kamer een wetsontwerp goed van Minister van Justitie, Koen Geens, die onze Belgische wetgeving verder aanpast aan een Europese richtlijn. Er komt onder meer een wettelijke regeling voor de erkenning van organisaties die meldingen van kinderpornografische websites behandelen. Alle websites met kinderpornografisch materiaal moeten worden verwijderd, en dus niet enkel geblokkeerd.

Die meldingen komen in België binnen onder andere via het burgerlijke meldpunt Child Focus. Via deze wettelijke regeling kunnen ze politie en parket helpen het doormelden van mogelijke inbreuken.

België kent sinds lange tijd een burgermeldpunt, gehost door Child Focus. Child Focus is lid van “In-hope”, een internationaal netwerk van 51 “hotlines” in 45 landen dat optreedt tegen online kinderporno. Wel blijft er een verschil in behandeling tussen binnenlandse of buitenlandse servers. De melding van kinderpornografische websites op een buitenlandse server moet doorgestuurd worden naar het “Inhope”-netwerk. (90 procent van de meldingen staan op buitenlandse servers). De Belgische politie en justitie worden daarvan op de hoogte gebracht. Bij een melding op een binnenlandse server maakt Child Focus een analyse en bezorgt deze aan de politie met een aanduiding van de ernst van de melding. De beslissing om de websites offline te halen blijft echter in handen van het Openbaar Ministerie. In het buiteland, o.a. Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, wordt reeds samengewerkt met burgerlijk meldpunten.

Binnen het voorgestelde wetsontwerp wordt ook een ruimere definitie van kinderpornografisch materiaal opgenomen. Digitaal gefabriceerde beelden worden in de definitie opgenomen.

Ook kinderpornografische beelden waar de persoon er minderjarig uitziet worden strafbaar. De wet voorziet ook in een strenger optreden bij livestreambeelden van misbruik.

Verder pleit het ontwerp voor een betere bescherming van de identiteit van slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik.

Spreekrecht van personen met een beroepsgeheim als deze kennis hebben mensenhandel bij minderjarigen en andere kwetsbare personen, wordt uitgebreid met een aantal strafbare feiten. Deze personen kunnen melding doen bij de Procureur des Konings. De uitbreiding betreft de strafbare feiten:

- Aanzetten tot ontucht

- het ter beschikking stellen van kinderpornografie

- uitbuiten van prostitutie

Het fenomeen tienerpooiers kan hier onder vallen. Dit betreft mensenhandel met seksuele uitbuiting.

Koen Geens: “Seksuele uitbuiting bij minderjarigen, bv. het probleem van de tienerpooiers, moet streng aangepakt worden. Zo'n mensonwaardige praktijken kan onze samenleving niet tolereren. We moeten slachtoffers van seksueel misbruik zoveel mogelijk proberen te beschermen. Child Focus kan hierin een rol spelen om laakbare praktijken te melden en zo sneller tot het offline halen van sites te komen.”