Voorstel van Minister Geens aan syndicaten van het gevangenispersoneel

le mercredi 04 mai 2016 18:53 Communiqués de presse

In de loop van de namiddag heeft Minister van Justitie Geens aan de syndicaten van het gevangenispersoneel een voorstel overgemaakt dat zij aan hun leden zullen voorleggen.

Dit voorstel behelst vooreerst een bevriezing van de besparingen op het personeel voor 2016. Dit betekent dat in de loop van dit jaar 350 nieuwe personeelsleden zullen worden aangeworven, zodat elk vertrekkend personeelslid zal worden vervangen.

Deze bevriezing laat toe om de onderhandeling per gevangenis van de oefening 'anders werken' tot een goed einde te brengen, tegen het einde van het jaar. Door de toepassing van nieuwe werkmethoden en -processen zal het mogelijk worden het personeelskader, qua aantal mensen en qua competenties, aan te passen aan het type gevangenis, met inbegrip van zijn specifiek regime (bv. open, gesloten) en eigenheid. Het misverstand dat in elke gevangenis het oude kader tot 90% zou worden teruggebracht, moet worden rechtgezet. Zo zal er volgens de reeds uitgewerkte gerationaliseerde kaders voor bepaalde gevangenissen steeds 98% van het personeelskader bewaard blijven, voor andere dan weer 93%, voor nog andere 90%.

Bovendien stelde de Minister voor om telkens wanneer voor een bepaalde gevangenis de nieuwe werkmethoden aanvaard worden en toegepast, aan elk personeelslid van die gevangenis, voor bepaalde uren, een flexibiliteitspremie van 4,8 euro bruto (3 euro niet geïndexeerd) wordt toegekend, op definitieve wijze.

Aan het einde van het jaar zal dan, gevangenis per gevangenis, de voortgang van de oefening 'anders werken' worden geëvalueerd, in sociaal overleg .

De Minister hoopt zodoende zijn voorstellen te hebben verduidelijkt. Ondertussen zet hij onverdroten zijn inspanningen om de reeds gedaalde overbevolking verder terug te dringen, onder andere door de nieuwe interneringspolitiek- en instellingen, door verstrengde voorwaarden voor voorlopige hechtenis, door de autonome straffen van enkelband en probatie, en door een politiek van vervroegde repatriëring van gevangenen die illegale vreemdelingen zijn.