Protocol van Minister Geens aan syndicaten van het gevangenispersoneel

le vendredi 06 mai 2016 20:21 Persberichten

In de namiddag heeft Minister van Justitie, Koen Geens, met de syndicaten van het gevangenispersoneel een nieuw voorstel onderhandeld dat zij bij hun leden zullen verdedigen.

In de loop van dit jaar zullen 405 nieuwe personeelsleden zullen worden aangeworven, zodat elk vertrekkend personeelslid zal worden vervangen:

- 100 personen in het kader van de strijd tegen terrorisme enradicalisme

- 305 personen om alle personeelsleden te vervangen die reeds vertrokken zijn in 2016 of nog zullen vertrekken, en eveneens om de gerationaliseerde kaders in te vullen.

De effectieven van het bewakingspersoneel zullen tegen eind 2016 terug komen tot het niveau van eind 2015, namelijk tot 7.000 VTE's. Dit komt concreet neer op een bevriezing van de budgettaire besparingen op het vlak van personeel in 2016.

Deze bevriezing laat toe om de onderhandeling per gevangenis van de oefening “Anders werken” tot een goed einde te brengen, tegen het einde van het jaar. Hierbij wordt ook absolute prioriteit gegeven aan de beveiliging van de penitentiaire inrichtingen en de integratie van de diensten die de methode “Anders werken” zullen vergemakkelijken.

Bovendien stelde de Minister voor om telkens wanneer voor een bepaalde gevangenis de nieuwe werkmethoden aanvaard worden en toegepast, aan elk personeelslid van die gevangenis, voor bepaalde uren, een flexibiliteitspremie van 4,8 euro bruto (3 euro niet geïndexeerd) wordt toegekend, op definitieve wijze. De premie zal elk loonverlies vermijden. Hij zal met terugwerkende kracht, ten vroegste vanaf 1 januari 2016 betaald worden, meer bepaald op de datum waarop elke inrichting in het traject is ingestapt en die bevestigd wordt door een stuurgroep.

Aan het einde van het jaar zal dan, gevangenis per gevangenis, de voortgang van de oefening “Anders werken” worden geëvalueerd, in sociaal overleg.

De Minister hoopt hiermee te hebben verduidelijkt wat er in het voorstel zit en dat de algemene vergaderingen van de vakbonden dit protocol goedkeuren zodoende zo snel mogelijk de situatie in de gevangenissen te normaliseren.

De vakbonden zullen instructies geven zodat de piketten in afwachting van de stemming van de algemene vergaderingen een totale doorgang toelaten.

De Minister wenst uitdrukkelijk iedereen op het terrein te danken die de diensten hebben verzekerd in de gevangenissen waaronder de politie, de civiele bescherming, het rode kruis en de directies.

Ondertussen zet hij onverdroten zijn inspanningen verder om de reeds gedaalde overbevolking nog meer terug te dringen, onder andere door de nieuwe interneringspolitiek- en instellingen, door verstrengde

voorwaarden voor voorlopige hechtenis, door de autonome straffen van enkelband en probatie, en door een politiek van vervroegde repatriëring van gevangenen die illegale vreemdelingen zijn.