Werkbezoek Minister Geens aan Gevangenis Merksplas

le mardi 10 mai 2016 18:48 Persberichten

Minister looft daadkracht directie en personeel en dringt aan op een snelle doorstart van het globale renovatiedossier.

Minister van Justitie, Koen Geens, heeft deze namiddag een werkbezoek gebracht aan de gevangenis van Merksplas, na de onlusten van afgelopen weekend. Hij bezocht er de getroffen afdelingen en sprak er met de directie en het personeel, die daadkrachtig het werk verder zetten. De Minister heeft er meegedeeld dat hij bij de Regie der Gebouwen aandringt op een snelle doorstart van het globale renovatiedossier. Hij nam het initiatief tot spoedig overleg en zal het vooropgestelde renovatiedossier samen met zijn collega Minister Jambon op korte termijn op de tafel van de regering brengen.

Minister Geens bezocht in Merksplas de afdelingen die getroffen werden door een opstand van gedetineerden afgelopen zaterdag en zaterdagnacht. Hij stelde er vast dat de materiële schade die de opstand heeft veroorzaakt, aanzienlijk is. Verschillende afdelingen zijn onbruikbaar geworden en zijn toe aan een grondige renovatie. Enkele delen waren al voorzien om gerenoveerd te worden.

Daadkracht

De Minister had er een intensief en constructief gesprek met directie en personeel en loofde hun daadkracht. Meteen na de opstand nam de regionale directie de nodige initiatieven en beslissingen om de gedetineerden verder te verdelen over alle inrichtingen. Momenteel stelt men alles in het werk om zich optimaal te herorganiseren. De Minister stelde er vast dat deze aanpak en de nodige solidariteit met de getroffen medewerkers en getroffen gedetineerden, het mogelijk maken om zich spoedig opnieuw vlot te organiseren.

Renovatiedossier

In het Masterplan III is voorzien dat de site Merksplas zal worden gerenoveerd tot gevangenis voor gedetineerden met aangepast profiel (lang gestraften, oudere gedetineerden, gedetineerden met specifieke psychische aandoeningen) met een capaciteit van 400. De gebeurtenissen van afgelopen weekend hebben de noodzaak van deze geplande renovatie nog versterkt. Minister Geens plant op zeer korte termijn groen licht te krijgen van de regering over dit Masterplan III.

Koen Geens: “De gevangenis is zwaar getroffen door de opstand van afgelopen weekend, maar herorganiseert zich voortreffelijk dankzij de professionaliteit en koelbloedigheid van de directie en personeelsleden. Ik wens hen hiervoor te danken en hen vragen niet op te geven. Ik wens hen bij te staan waar mogelijk en dring samen met mijn collega Minister Jambon aan op een snelle doorstart van het globale renovatiedossier”.