Ondertekening protocol cipiersvakbonden

le lundi 30 mai 2016 19:07 Persbericht

De Minister sluit met deze ondertekening van het protocol de onderhandelingen af en zal werk maken van de gedane voorstellen. Het volledig protocol vindt u in bijlage.

Daarnaast zal de Minister deze week nog contacten hebben met de 2 vakbonden, CSC en CGSP, waarvan de achterban zich niet akkoord kon verklaren met het voorstel. Uiteraard kunnen zij steeds toetreden tot het protocol.


Voor de gevangenissen in Wallonië en Brussel waar het werk nog niet hervat wordt zal vanaf morgen 31 mei een gespecialiseerd cateringbedrijf op afroep de levering van maaltijden verzekeren. Dit garandeert het recht van elke gevangene op drie maaltijden per dag waarvan 1 warme maaltijd zoals de basiswet voorziet.

Bovendien kunnen de mensen die in normale omstandigheden instaan voor de bereiding van de maaltijden daardoor zorgen voor de netheid en de hygiëne in de gevangenissen. De regelmatige voedselbedeling en het elementaire onderhoud helpen de werk- en leefomstandigheden te verbeteren van de gevangenen, die reeds 5 weken de nefaste gevolgen ondergaan van de staking.
De situatie wordt opgevolgd onder verantwoordelijkheid van de betrokken plaatselijke directies samen met het hoofdbestuur, dag per dag en gevangenis per gevangenis.

De Minister van Justitie dankt de sociale gesprekspartners voor het constructieve klimaat waarin de onderhandelingen werden gevoerd, en benadrukt dat het wederzijds vertrouwen tussen elk van de partners en hemzelf intact blijft. Verder wil hij ook zijn oprechte dank uiten aan de gevangenisdirecteurs en het werkwillige personeel, de politie en het leger, de civiele bescherming en de vrijwilligers van het Rode Kruis voor de steun die zij geboden hebben aan de gedetineerden.