Notariaat: partner in digitalisering justitie

le vendredi 03 juin 2016 18:18 Persbericht

Bij gelegenheid van de 125ste verjaardag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat kondigde de Minister van Justitie, Koen Geens, twee belangrijke digitale projecten aan. Justitie moet zich aanpassen aan de vernieuwde communicatiesamenleving maar ook aan nieuwe samenlevingsvormen. Dat vergt een digitale revolutie op alle vlakken waarin het notariaat een maatschappelijke rol te vervullen heeft.

1. De invoering van de mogelijkheid om akten vanuit 2 notariskantoren per videoconferentie te verlijden

Vandaag moet men op 1 fysieke plaats samenkomen om de akte van bijvoorbeeld de aankoop van een woning te laten verlijden. Vaak wonen de partijen verder van elkaar en hebben ze een andere notaris. De mogelijkheid om aktes per videoconferentie te laten verlijden, bespaart enorm veel verplaatsingstijd voor de koper, verkoper en hun respectievelijke notarissen die niet meer tot bij elkaar moeten komen.

2. De invoering van een digitaal register van nalatenschap bij elke belanghebbende

De verhuurder weet meteen bij wie aan te kloppen om openstaande huur te vereffenen of de bankier weet meteen aan wie mee te delen welke rekeningen nog bestaan op naam van de overledene. Dit is een niet onbelangrijke maatregel gezien er per jaar meer dan 500.000 nalatenschappen moeten vereffend worden.

Ook zal men de nalatenschap niet meer moeten verwerpen, aanvaarden of aanvaarden onder voorrecht van inventaris via de rechtbank van eerste aanleg maar via de notaris. Zo wordt weer een doelstelling van het justitieplan gehaald: daling van de werklast voor de griffies van de rechtbank zodat zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Daarnaast is de burger hierbij gebaat gezien hij zich niet moet verplaatsen naar de rechtbank van eerste aanleg maar slechts een verplaatsing moet maken naar de notaris die veelal dicht in de buurt woont.

“Ik ben blij dat ik 2 projecten kan aankondigen waarbij het notariaat een belangrijke partner van justitie is om de weg van de digitalisering die we al ingeslagen zijn verder te zetten. Dit zijn concrete projecten die de burger het leven makkelijker maken wanneer zij beroep moeten doen op een notaris zoals bij de aankoop van een woning of bij het regelen van een nalatenschap bij een overlijden.”

Toespraak Minister Geens 125 jaar KFBN »