Uitbreiding strafbaarstellingen terroristische misdrijven

le vendredi 24 juin 2016 17:00 Communiqués de presse

Vandaag keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet, van de Minister van Justitie, Koen Geens, goed dat het aantal strafbaarstellingen uitbreidt op het vlak van terroristische misdrijven.

1. Aanzetten tot terrorisme

Het aanzetten tot terrorisme was reeds strafbaar maar de strafbaarstelling wordt uitgebreid. In concreto zal een haatprediker die oproept tot het plegen van terroristische daden een straf van 5 jaar kunnen oplopen. Ook het aanzetten tot terroristische daden via sociale netwerken valt onder dezelfde categorie. Dit misdrijf bewijzen zal in de toekomst evidenter worden dan vandaag het geval is. Het zal niet meer nodig zijn om te bewijzen dat het aanzetten tot terrorisme een risico op het plegen van een terroristisch misdrijf heeft meegebracht. Het aanzetten tot terrorisme as such is voldoende om veroordeeld te worden.

2. Aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden

Het aanzetten tot reizen naar jihadistische gebieden wordt met dit wetsontwerp ook strafbaar. Het afreizen zelf was reeds strafbaar gesteld in het eerste pakket antiterreurmaatregelen na de operatie in Verviers.

3. Criteria voorlopige hechtenis versoepeld voor terreurmisdrijven

Naast de ernstige aanwijzingen van schuld, is de reden voor het opleggen van een voorlopige hechtenis in geval van misdrijven waarop het maximum van de van toepassing zijnde straf de 15 jaar opsluiting te boven gaat, het gevaar voor de openbare veiligheid. Voor de misdrijven waarop de wet een lager maximum stelt, komen daar ook de redenen bij van gevaar voor recidive, onttrekking of collusie. Door de voorgestelde hervorming zal ook voor terroristische misdrijven waarop het wettelijk maximum de vijf jaar gevangenisstraf overschrijdt, het gevaar voor de openbare veiligheid volstaan. Omwille van de specifieke aard en de ernst van deze misdrijven die zowel gericht zijn tegen individuele slachtoffers als tegen het bestaan van de samenleving, de Staat en haar instellingen, is dit onderscheid verantwoord.

4. Uitbreiding extraterritoriale bevoegdheid

De voorgestelde wijziging beoogt de vervolging in België van iedereen die zich buiten het Belgische grondgebied schuldig maakt aan een terroristisch misdrijf die tegen Belgische of Europese belangen wordt gepleegd. Zo worden de nieuwe terroristische misdrijven die in het Strafwetboek zijn ingevoerd bij de wetten van 18 februari 2013 en van 20 juli 2015 in aanmerking genomen en worden de eventuele toekomstige misdrijven automatisch overgenomen in die lijst.