Minister Geens verhoogt budget speekseltesten

le mercredi 29 juin 2016 10:30 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, kondigde tijdens de voorstelling van de verkeersstatistieken aan dat hij het budget voor de speekseltesten dit en volgend jaar beduidend wil verhogen. In 2015 werd er al 175.000 euro voorzien voor speekseltesten. Dit jaar wordt 180.000 euro gereserveerd en voor 2017 werd een budget van 432.000 euro aangevraagd.

Uit de politiestatistieken is immers gebleken dat er steeds meer inbreuken “sturen onder invloed van drugs” worden vastgesteld. Om drugs op te sporen worden speekseltesten gebruikt waarmee door de politie kan gecontroleerd worden op uiterlijke tekenen die een sterk vermoeden van druggebruik aangeven.

Wanneer een test op een “verdacht” persoon een positief resultaat geeft, wordt het staal gecollecteerd en verder onderzocht. Tot nu toe moest men bij deze procedure ook nog een beroep doen op een dokter die een boedafname moet doen. Dit zal in de toekomst niet meer nodig zijn en zal dus zorgen voor aanzienlijke tijdswinst.

Tijdens de voorstelling van de verkeersstatistieken herinnerde de Minister nog eens aan het project “betere inning van de penale boetes” dat op dit ogenblik wordt gefinaliseerd en dat moet zorgen voor een betere inning van de verkeersboetes. De massale briefwisseling die met de inning gepaard gaat, wordt uitbesteed aan een externe partner en op die manier kunnen de betrokken diensten zich beter bezig houden met hun kerntaken. De geldboete zal stijgen naarmate men zijn betaling uitstelt en met het nieuwe bevel tot betaling wordt het in de toekomst mogelijk in te vorderen via een inhouding op de teruggave van de belastingen, inbeslagname van het voertuig of zelfs loonbeslag.