Europese samenwerking met providers bij decoderen van gegevens in strafonderzoeken

le vendredi 08 juillet 2016 15:04 Persbericht

De Minister van Justitie Koen Geens neemt vandaag deel aan de maandelijkse Europese Raad van Ministers: de ‘Justice and Home Affairs’ Raad (JAI). De Minister zal bij zijn collega’s bepleiten hoe belangrijk het is om samen met alle lidstaten een oplossing te vinden voor het decoderen van geëncrypteerde gegevens en boodschappen binnen het kader van strafonderzoeken. De Minister van Justitie blijft jurisdictie in cyberspace hoog op de agenda plaatsten van de JAI. Om een adequaat strafonderzoek te kunnen voeren moet er toegang zijn tot gegevens van providers zoals Whatsapp, Viber, Skype, Facebook…

Encryptie is een gebruikelijke techniek om de gegevens die op servers, smartphones en computers gestockeerd zijn en de inhoud van boodschappen te beschermen tegen hackers.
Evenwel binnen strafonderzoeken, zoals onder andere terrorisme, vormt encryptie vaak een probleem en bemoeilijkt dit het werk van de onderzoekers. Deze onderzoekers moeten uiteraard in staat zijn de boodschappen te decoderen in gerichte onderzoeken en op bevel van een magistraat. Enkel en alleen door een Europese samenwerking kunnen we hiervoor voldoende middelen vrijmaken. Encryptie wordt sterker en sterker. Het decoderen van geëncrypteerde gegevens vergt immers veel tijd en adequate systemen om dit te doen waarvoor een aanzienlijk budget moet uitgetrokken worden. Gemeenschappelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met publieke en private partners, moeten onze kennis over een volwaardig decoderingssysteem mogelijk maken. Internet providers die een dienst op Europese grondgebied bieden moeten de Europese wetgeving en de wetgeving van de lidstaten respecteren, inbegrepen voor de samenwerking met gerechtelijke overheden.

De JAI ging voor het eerst door onder het nieuw voorzitterschap van Slovakije. Slovakije is lid van de Europese Unie sinds 2004.

Quote Koen Geens: “Het is van belang dat we in de Europese context blijven hameren op het feit dat we samen sterker zijn dan elk apart. Het decoderen van boodschappen zal in de toekomst steeds belangrijker worden binnen het kader van strafonderzoeken. Communicatie gebeurt nu eenmaal meer en meer via technologische toepassingen. Om de privacy van burgers en bedrijven te beschermen worden de gegevens en boodschappen gelukkig geëncrypteerd. Maar we moeten ook de mogelijkheid hebben om gegevens en boodschappen van criminelen te ontcijferen. Een Europese aanpak is de enige weg om te bewandelen op dit stuk. Het resultaat van het Brits referendum mag ons niet doen twijfelen; zoals Churchill zei: ‘success is not final, and failure is not fatal, the only thing that counts is the courage to continue.’”