Seksueel misbruik en uitbuiting bestrijden door grensoverschrijdende samenwerking

le mercredi 13 juillet 2016 11:45 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaven vandaag toelichting bij een studie van ECPAT België over seksueel misbruik van kinderen in het buitenland. Reeds 20 jaar beschikt België over de wet op de extra-territorialiteit. Een wet die een krachtig signaal uitzendt: je kan, waar ook ter wereld, niet ongestraft kinderen misbruiken. Er moet ook opgemerkt worden dat steeds vaker virtueel seksueel misbruik gepleegd wordt.

In de eerste plaats is het aan de landen waar het misdrijf gebeurt om actie te ondernemen tegen deze personen. Dergelijke acties tonen immers aan dat het land dergelijke praktijken niet tolereert en dat deze bestraft worden. Indien, om welke reden ook een effectieve actie van het land uitblijft, is het aan de Belgische gerechtelijke overheden om het nodige te doen om deze personen ter verantwoording te roepen. De wet op de extra-territorialiteit maakt dit mogelijk. Justitie heeft een belangrijke taak in het voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misdrijven zoals seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Deze wet laat toe om kinderen die in het buitenland misbruikt worden door Belgen te beschermen. Vandaag worden feiten nog te weinig gemeld bij de bevoegde overheden. Recente schattingen van de Braziliaanse federale politie geven aan dat er in Brazilië meer dan 250.000 kinderen in de prostitutie zitten.

Minister Koen Geens: “Ik ondersteun ten volle de oproep van het BOIC, gericht aan de Belgische supporters die naar Rio reizen voor de Olympische Spelen, om te getuigen over verdachte situaties waarin kinderen betrokken zijn. Een aangifte doen is steeds belangrijk, dit stelt de politie in staat een dossier te openen. We hebben een wet die dat toelaat, laat ons er dan ook allen samen gebruik van maken.”

De Minister van Justitie is dan ook grote voorstander van een uitbreiding van de centrale databank ‘ECRIS’(European Criminal Record Information System). Deze geeft op Europees niveau alle lidstaten toegang tot strafregisters van andere EU-lidstaten. Om herhaling van dezelfde feiten te vermijden is het belangrijk dat de rechter weet of de verdachte al eerder voor feiten werd veroordeeld. Niet alleen het strafrechtelijk verleden binnen de eigen lidstaat is daarbij belangrijk maar de rechter moet ook kunnen weten of iemand binnen een andere lidstaat een misdrijf heeft gepleegd. Binnen de voorgestelde uitbreiding van dit systeem gaat het om burgers uit derde landen, niet EU-burgers, die binnen de EU een misdrijf plegen. Maar met het oog op het steeds groter worden van internetcriminaliteit, waarbij ook seksueel misbruik wordt gepleegd van achter de laptop, is deze uitwisseling van gegevens broodnodig om het net rond daders te sluiten. De eerste stap naar seksueel misbruik gebeurt vaak achter het internet en wordt er al in eerste instantie virtueel misbruik gepleegd.

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2016 tot 2018 is het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen als één van de prioriteiten meegenomen. De nieuwe communicatietechnologieën en het internet bieden toegang tot ongeziene hoeveelheden informatie, maar faciliteren ook het seksueel misbruik van kinderen. De pakkans van daders zal verhoogd worden door de politie legaal op het internet te laten infiltreren, met voorafgaande toestemming en onder de controle van een magistraat. De wet die de Bijzondere Opsporingsmethoden uitbreidt, werd net gisteren ingeleid in de commissie Justitie. Zo zal de rechercheur een infiltratie mogen uitvoeren in een chatprogramma waar pedofielen met elkaar in contact staan.

Verder blijft Minister Geens werken aan de hervorming van het strafrecht waarbij misdrijven tegen de fysieke integriteit zwaarder bestraft zullen worden. Daarbij zal worden nagegaan of het seksueel strafrecht fundamentele lacunes bevat in haar strafbepalingen en toepassingsgebied onder meer om nieuwe fenomenen te kunnen vatten waarbij men gebruikt maakt van het internet. De Minister zorgde er reeds voor dat het live bekijken van op het internet uitgezonden kinderpornografische vertoningen expliciet werd verboden.

Sinds een aantal jaren nemen de Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken en Justitie deel aan de Groep STOP om de seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Dit collectief brengt publieke en private partners alsook NGO’s samen en ligt aan de basis van verschillende bewustwordingscampagnes (http://ikzegstop.be/). Verschillende campagnes werden gezamenlijk gevoerd om kinderen in bepaalde landen te beschermen tegen seksueel misbruik van Belgen die (eventueel met opzet) hiervoor naar deze landen reisden. Er wordt steevast gevraagd om deze wantoestanden te melden.

ECPAT België, lid van de Groep STOP, maakte de studie, getiteld "De strijd tegen de straffeloosheid van daders van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland. Welke impact heeft de Belgische extraterritoriale wetgeving?". (ECPAT = End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes | www.ecpat.be