Aanpassing inlichtingenmethoden van de inlichtingendiensten

le mercredi 20 juillet 2016 12:00 Communiqués de presse

Vandaag keurde de Ministerraad het wetsontwerp van de Minister van Justitie Koen Geens en de Minister van Defensie Steven Vandeput over de optimalisering van de BIM methoden, de bijzondere inlichtingenmethoden die de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst gebruikt, in tweede lezing goed. Dit wetsontwerp maakt deel uit van de maatregelen die door de regering werden genomen ter bestrijding van het terrorisme en die aan de Kamer van volksvertegenwoordigers werden voorgelegd op de plenaire vergadering van 19 november 2015.

Het voorontwerp verbetert en verduidelijkt de inlichtingenwet door de ondervonden operationele problemen te ondervangen, zonder te raken aan de bestaande methoden en aan de fundamentele rechten van de burgers. Na vijf jaar van aanwending van de specifieke en uitzonderlijke methoden van gegevensverzameling, werd er door de twee inlichtingendiensten een evaluatie gemaakt van de organieke wet. Sommige bepalingen van de organieke wet dienden te worden gewijzigd om bepaalde procedures te verbeteren, enkele artikelen te verduidelijken en de wet aan te passen aan nieuwe technologieën.

Enkele voorbeelden:

1. De Veiligheid van de Staat kan voortaan informatie inwinnen die zich in het buitenland bevindt via het aanwenden van BIM-methoden vanaf het Belgische grondgebied. Deze maatregel bevordert onder meer de opvolging van foreign terrorist fighters

bv. een communicatietap op een Belgische resident die vanuit een jihadistische conflictzone terug naar België onderweg is.

2. De Veiligheid van de Staat kan voortaan ook uitzonderlijke methoden (telefoontap, hacking, vorderen van bankgegeven) aanwenden binnen het opvolgen van extremistische groeperingen en personen (bv. Haatpredikers) en binnen het bestrijden van inmengingsactiviteiten door buitenlandse mogendheden.

3. De inlichtingendiensten krijgen de mogelijkheid om ter bescherming van hun agenten gebruik te maken van fictieve identiteiten.

4. De rechtspraak van het Yahoo-arrest van het Hof van Cassatie over de informatieplicht van de telecomproviders wordt wettelijk verankerd. Dit betekent dat als je als provider een telecomdienst verleent in België je onder de medewerkingsplicht valt.

5. Inlichtingendiensten kunnen vanaf nu reisgegevens vorderen bij private vertrekkers. Vb de reisweg die terugkerende foreign fighters nemen die met opzet het vliegtuig vermijden kunnen we nu via bijzondere inlichtingenmethodes in kaart brengen.

6. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) kan bijzondere inlichtingenmethoden gebruiken in het buitenland voor onze troepen maar ook onze onderdanen te beschermen.

7. ADIV kan vanaf nu via een bijzondere inlichtingenmethodes een intrusie uitvoeren in een buitenlands informaticasysteem en op die manier bijvoorbeeld berichten tussen Syriëstrijders die een aanslag in België onderscheppen.

De specifieke en uitzonderlijke methodes waar de Staatsveiligheid gebruik van maakt worden BIM-methodes genoemd. Deze methodes staan steeds onder toezicht van de BIM-commissie die bestaat uit drie magistraten.

Quote Koen Geens: “Onze diensten moeten de mogelijkheid hebben om methodes aan te wenden om onderzoek te doen naar personen die een bedreiging voor onze nationale veiligheid vormen. Deze wetswijziging zal de Staatveiligheid in staat stellen om Foreign Terrorist Fighters beter op te volgen.”

Quote Steven Vandeput: “Sterke en performante inlichtingendiensten redden mensenlevens. Met de aangepaste BIM-wetgeving geven we onze diensten, en dus ook de militaire inlichtingendienst, de slagkracht die ze nodig hebben om hun job te kunnen doen. En dit natuurlijk binnen alle mogelijke stringente controles, een democratie als de onze waardig.”