Actualisering tarieven vertalers en tolken

le mercredi 20 juillet 2016 12:15 Communiqués de presse

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed van minister van Justitie Koen Geens om voor het eerst in meer dan 20 jaar de tarieven van vertalers en tolken te actualiseren. Het budget voor vertalingen wordt hierdoor opgetrokken van 20 naar 23 miljoen. Deze nieuwe tarieven voor de prestaties van vertalers en tolken zorgen voor een rechtvaardige vergoeding.

Vertalers en tolken zijn een belangrijk schakel in een gerechtelijk onderzoek. Andere gerechtskosten zoals DNA-analyses, de tarieven van de telecomoperatoren voor telefoontap en speekselanalyse zijn reeds geactualiseerd.

De prestaties van vertalers worden voortaan berekend per vertaalde pagina en het tarief wordt eenduidiger in zijn toepassing. Bij de tolken schakelen we over naar een eenheidstarief om een gelijke behandeling tussen de talen te hanteren.

Voor de vertalers wordt grotendeels het tarief van 24 euro per pagina toegepast.

De exotische talen waren in het KB van 28/12/1950 zeer zeldzaam en duur, wat met de toenemende mondialisering veel minder het geval is. In 2007 uitte de Raad van State kritiek op de ongelijke vergoeding voor vertalingen. De wens werd geuit om een gelijke vergoeding te geven voor het vertalen van een tekst ongeacht de taal. Dit tarief is gebaseerd op een Europese analyse die het aantal woorden vastlegt in verschillende talen van een zelfde tekst. Een verhoging van 20% wordt toegepast voor de vertaling van telefoontap.

Voor Nederlands-Frans en Frans-Nederlands wordt het tarief van 18 euro toegepast omdat een vertaling die door computer ondersteund wordt minder tijd vergt.

Voor de tolken wordt overgeschakeld naar een nieuw eenheidstarief van 48 euro.

Justitie zal ook het systeem van een vast uur voor elke zaak op de zitting invoeren, zodat de wachttijd kan verminderd worden. Dit tarief van de gemiddelde wachtvergoeding van 34 euro per uur blijft onveranderd.

Om een kwalitatieve dienstverlening te bewerkstelligen werden volgende maatregelen eraan toegevoegd:

  • Een verdubbeling van het tarief voor prestaties tussen 22u en 6u,op wettelijke feestdagen en zondagen (ipv 50% van 20u tot 8u)
  • Een compensatie voor plotse annulatie van een gevorderde tolkprestatie
  • Een annulatievergoeding voor langere prestaties, bv bij assisenzaken die uitgesteld worden, minder dan 48u op voorhand
  • Een verhoging van het tarief bij gebruik van een tolkkoffer

Tenslotte wordt ook een administratieve vereenvoudiging toegepast voor zowel de prestatieverleners als de administratie, met name het wijzigen van de opmaak van een kostenstaat per prestatie naar een maandelijkse kostenstaat.

Quote Koen Geens: “Justitie kan maar betrouwbaar zijn als het zijn partners correct behandeld. We hebben al heel wat acties ondernomen om de gerechtskosten beheersbaar te houden. De tarieven van de tolken en vertalers worden uniformer en gaan omhoog om een kwalitatieve vertaling of tolking in een strafzaak te garanderen. Dit is belangrijk om de rechten van de verdediging te vrijwaren. Iedereen die in aanraking komt met justitie heeft recht op een correcte, kwalitatieve vertaling.”

Tabel met tarieven

Tarief vertalers

oud

nieuw

Verschil %

Frans-Nederlands; Nederlands-frans

8,14

18

+121 %

Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Grieks

17,65

24,3

+37,6 %

Fins, Ests, Braille, Turks, Albanees

22,10

27,9

+26,2 %

Hongaars, Roemeens, en de andere Europese talen

22,10

24,3

+9,9 %

Arabisch, Iraans, Afrikaanse talen, talen Midden-Oosten

30,41

24,3

-20,1 %

Indisch – Hebreeuws° - Tibetaans°

30,41

28

-8 %

Chinees, Japannees, Koreaans – andere talen Verre Oosten°

37,14

28

-24,7 %

° = nieuw tarief 27,9

Tarief Tolken

Zonder wachtvergoeding

Zonder wachtvergoeding

Frans, Nederlands, Duits, Luxemburgs, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Grieks

34,05

48

+41 %

Keltische en Slavische talen, Turks, Hongaars, Roemeens, Albanees, andere Europese talen

47,44

48

+1 %

Arabische talen, Hebreeuws, Iraans, Indisch, Afrikaanse talen, talen van het Midden-Oosten

53,08

48

-9,6 %

Japannees, Chinees, Andere talen uit het Verre oosten

58,83

48

-18,5 %