Minister Geens respecteert alle erediensten en de vrijzinnigheid

le mercredi 10 août 2016 14:00 Communiqués de presse

De Minister van Justitie heeft op 27 juni deelgenomen aan een iftar georganiseerd door het Executief van de Moslims van België (EMB) in samenwerking met het comité ‘Together in Peace’. Als minister verantwoordelijk voor de erediensten en de vrijzinnigheid acht hij het belangrijk dergelijk interconfessioneel initiatief te ondersteunen dat solidariteit, respect en eenheid in diversiteit tussen de verschillende levensbeschouwingen uitdraagt.

Interviews met de Minister bij de aanwezige radio en televisiekanalen werden uitgezonden en vele foto’s werden genomen waarvan sommigen tendentieus publiek werden verspreid.

Vertegenwoordigers van alle erediensten en de vrijzinnigheid waren aanwezig :

  • M. Salah Echallaoui, Voorzitter van het Executief van de Moslims van België
  • Mgr. Leon Lemmens, Hulpbisschop van Mechelen-Brussel
  • M. Philippe Markiewicz, Voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België
  • M. Albert Guigui, Opperrabbijn van de Synagoge van Brussel
  • Mgr. Athenagoras Peckstadt, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg
  • M. Sylvain Peeters, Co-Voorzitter van Centrale Vrijzinnige Raad van België
  • M. Geert Lorein, Voorzitter van de Protestantse en Evangelische Kerken in België en Co-Voorzitter van de Administratieve raad van de Protestants-Evangelische eredienst
  • M. Steven Fuite, Synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België en Co-Voorzitter van de Administratieve raad van de Protestants-Evangelische eredienst

Daarnaast waren ook verschillende politieke vertegenwoordigers aanwezig zoals onder meer mevr. Françoise Schepmans, burgemeester van Molenbeek.

De Minister heeft de verschillende vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid evenals een honderdtal aanwezigen met respect begroet.

Vanzelfsprekend kon de Minister niet alle aanwezigen kennen bij naam en toenaam of in voorkomend geval op de hoogte zijn van hun aanhorigheid tot een moskee of een religieuze strekking.

Het is evident dat de Minister niet discrimineert tussen de verschillende erediensten en de vrijzinnigheid bij het accepteren van uitnodigingen. ‎

De Minister wenst van de gelegenheid gebruik maken om het belang van een goede dialoog tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de overheid en anderzijds de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid te benadrukken en verwijst daarvoor in het bijzonder naar het permanent overlegorgaan met diezelfde vertegenwoordigers, dat recent werd opgericht door de Ministerraad van 27 mei 2016.