Assisen op de tekentafel

le dimanche 04 septembre 2016 11:54 DE ZONDAG

Sinds Geens de wetgeving vorig jaar wijzigde, werd assisen een uitzondering en werden processen rond zware misdaden in principe beperkt tot een korte procedure voor de correctionele rechtbank.

Overgangsfase

“Wat mij betreft, zitten we in een overgangsfase. Er zitten zekere voordelen in de manier van bewijs- en open debatvoering voor het assisenhof die gehandhaafd kunnen worden”, zei Geens. “Voor assisen was het de gewoonte om experten en de getuigen langdurig te horen. Er zit ook een waarde in de inbreng van leken. Dat begrijp ik en een gemengde

kamer waarin leken en rechters samen zouden berechten is iets dat ik zeker zie zitten.”

Uitgebreide getuigenverhoren

De nieuwe procedure zou de vorm aannemen van een criminele kamer die ruim de tijd voorziet voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen, zoals in het assisenhof. “We hebben als Orde van Vlaamse Balies standpunt ingenomen tegen het hof van assisen zoals het nu bestaat, maar onder de voorwaarde dat het onderzoek ter terechtzitting nieuwe zuurstof krijgt”, zegt voorzitter Dominique Matthys. “Een van de meest waardevolle gegevens van assisen is niet zozeer de volksjury, maar dat debatten zeer uitgebreid worden gevoerd, met onderzoeken ter terechtzitting en getuigenverhoren. Als dat zou kunnen bereikt worden binnen het project dat nu op til staat, denk ik dat we daar niet negatief tegenover staan.” De volksjury wil Geens vervangen door een gemengd gezelschap van burgers en experten. (belga)