Recidive en onrechtvaardigheid aanpakken in het verkeer

le mercredi 07 septembre 2016 08:49 Persbericht


Minister van Justitie Koen Geens heeft een ontwerp klaar voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Zo zullen recidive beter opgevolgd kunnen worden met behulp van een nieuwe kruispuntbank en zullen misdrijven zwaarder bestraft worden. Daarnaast worden bestuurders die, na een rijverbod omwille van medische of psychologische reden, initiatief tonen om hun rijbewijs te halen, gestimuleerd.

Gisteren bleek uit onderzoek van het BIVV dat het aantal verkeersdoden in België is gedaald met 8%. Een positieve tendens die in de toekomst nog verbeterd kan worden. Minister van Justitie Geens wil verder maatregelen nemen om bestuurders die de wegcode niet respecteren zwaarder te straffen. Zo wordt het rijbewijs standaard voor zes uur ingetrokken, en dus niet meer voor twee of drie uur. De termijn kan nadien wel nog steeds verlengd worden. Voor recidive komt er een duidelijkere aanpak. De rechter zal zich kunnen baseren op het aantal vonnissen van de beklaagden, en dus niet meer op de inhoud en de aard van de vorige vonnis, om te spreken over recidive. Minister van Justitie Koen Geens bekijkt ook hoe hij vluchtmisdrijf zwaarder kan bestraffen.

De kruispuntbank heeft als voordeel dat men bijvoorbeeld bij een schorsing het rijbewijs niet meer moet afgeven aan de griffie. Het volstaat dat de schorsing wordt opgenomen in Mercurius, wat dus zorgt voor een werklastvermindering voor de griffies en wat het ook eenvoudiger maakt voor de bestuurder.

Wanneer mensen die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werden ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel moeten ze sneller hun rijbewijs kunnen terugvragen. Momenteel moeten ze hiervoor twee jaar wachten maar met deze aanpassing zou dat herleid kunnen worden tot zes maanden. Zo willen we bijvoorbeeld mensen die na een alcoholverslaving terug op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze intensief aan hun verslaving gewerkt hebben.

Uit de politiestatistieken is immers gebleken dat er steeds meer inbreuken “sturen onder invloed van drugs” worden vastgesteld. Om drugs op te sporen worden speekseltesten gebruikt waarmee door de politie kan gecontroleerd worden op uiterlijke tekenen die een sterk vermoeden van druggebruik aangeven.

“Zowel voor de zwakke weggebruikers als voor de bestuurders zelf is het belangrijk dat iedereen de wegcode respecteert. Wie dat herhaaldelijk nalaat zal dan ook zwaarder gestraft worden. Mensen die daarentegen hun uiterste best doen om na een misstap opnieuw op het rechte pad te komen, moeten gestimuleerd worden. Wanneer iemand met een alcoholverslaving kan bewijzen dat de nodige behandeling zijn verslaving verholpen heeft, moet die persoon sneller de kans krijgen om terug in het verkeer te komen. Zo vermijdt men dat de nodige rijervaring verleerd wordt.”